En ren valfråga

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020
Ruotsi ren paakuva


Jordbrukaren odlar och producenten producerar det som konsumenterna köper. Genom att köpa inhemsk mat kan du försäkra dig om att din mat är säker och att också miljöfrågorna har beaktats vid produktionen.

Orsaken till att det finns gårdar är nästan alltid att de producerar mat. Den mat som vi konsumenter äter varje dag.

Samtidigt arbetar de finländska gårdarna varje dag med att ta hand om den omgivande naturen och ta i bruk metoder som både kan bromsa upp klimatförändringen och göra det möjligt för gården att anpassa sig till en föränderlig miljö. Politisk styrning påverkar produktionen, men konsumenten har det största inflytandet: på gårdarna produceras sådan mat som konsumenterna vill köpa.

Genom att välja en inhemsk produkt stöder konsumenten inhemsk matproduktion samtidigt som han eller hon kan lita på att maten är producerad på ett säkert sätt som belastar miljön så litet som möjligt.

“Miljöstödet har betydelse”

På videofilmerna nedan får vi träffa tre gårdar och producenter från olika håll i Finland. Var och en av dem har sitt eget perspektiv på miljöfrågor, produkternas renhet och annat. Gemensamt för dem är ändå att alla påminner om hur viktig konsumentens roll är: på gårdarna produceras det som konsumenterna köper.

Å ena sidan vet producenterna vilken betydelse miljöstöden har: man ser att de faktiskt har inverkan på miljön, och å andra sidan styr stöden också verksamheten: utan stöd skulle vissa saker troligen göras på ett lite annorlunda sätt.

Resume2