Anvisningar till dem som ansöker om servicepaket för utbildning

Läs igenom anvisningarna innan du gör upp ansökan om servicepaket.

Förutsättningarna för servicepaket

När du har för avsikt att ordna en kurs ska du till först kontrollera om evenemanget uppfyller förutsättningarna för servicepaket:

  • Evenemanget ska ha samband med genomförandet av Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Du kan läsa mer om landsbygdsprogrammets mål och innehåll på landsbygd.fi. Studera landsbygdsprogrammets tyngdpunktsområden här.
  • Evenemanget ska utgöra nätverksarbete, dvs. det ska genomföras av minst två aktörer som är oberoende av varandra.
  • Evenemanget ska vara på regional nivå, på landskapsnivå, nå över landskapsgränserna eller på riksnivå. Lokala evenemang ingår inte i första hand i servicepaketen.
  • Evenemanget ska avvika från de arrangerande organisationernas sedvanliga verksamhet som de redan annars bedriver.
  • Evenemanget är gratis för deltagarna.
  • Målet för kursens och/eller utbildningsresans innehåll är att söka nya uppslag till landsbygdsnätverkets verksamhet, upprätta nätverk mellan aktörer inom Europeiska unionen, försöka få med nya aktörer till landsbygdsprogrammet eller skapa nya verksamhetssätt inom ramen för nätverksarbetet.

Användningen av servicepaketet innehåller fem skeden:

1. Planering av kursen

Fyll i en skriftlig plan på den färdiga planeringsblanketten. I planen antecknas bl.a. följande:

Hur stöder evenemanget målen för landsbygdsprogrammet?

Uppfylls förutsättningarna för att använda servicepaketet? Se förutsättningarna för användning av servicepaketet ovan.

Hur genomförs priskontrollen? Med priskontroll avses kontroll av kostnadsnivån på förhand innan köpbeslutet fattas. (kravet på e-postmeddelanden tas bort från blanketten)

Vilken är evenemangets målgrupp och i vilket område genomförs evenemanget?

Hurdant är utkastet till program för evenemanget?

Kom till sist ihåg att skicka in den ifyllda blanketten. Nätverkstjänster behandlar planen inom cirka en vecka och meddelar sökanden om detta. Samtidigt avtalas om att hålla kontakt med den ansvariga person som enheten utser.

Om du har frågor kan du kontakta oss med e-post info@maaseutu.fi. Närmare kontaktuppgifter till oss hittar du på landsbygd.fi

2. Kommunikation kring kursen eller evenemanget

Du kan lägga till ditt evenemang i evenemangskalendern på sidan landsbygd.fi, så kan alla hitta det.

Använd logotyperna rätt, det är viktigt! Studera tips på fungerande kommunikation.

Marknadsför evenemanget mångsidigt bl.a.

  • via egna kanaler (webbsidor, sociala medier, lokaltidningar, stadens evenemangskalender, anslagstavlor etc.)
  • på Landsbygd.fi genom att erbjuda förhandsartiklar eller ge nyhetsförslag på materialblanketten.

Bered dig på att ta foton eller videofilma på evenemanget. Till landsbygdsnätverket kan du skicka högklassiga foton och/eller videor som beskriver evenemanget väl. Fotona och videorna kan användas i landsbygdsnätverkets kommunikation och årliga verksamhetsberättelser.

3. Genomförandet av kursen i praktiken

Arrangören sköter de praktiska arrangemangen såsom att reservera lokaler, förplägnad, föreläsare etc.

Om du fotograferar eller videofilmar på evenemanget, ska du meddela deltagarna att det fotograferas under evenemanget.

Samla in namnteckningar av deltagarna på deltagarlistan.

4. Rapportering om kursen

Gör upp en rapport om evenemanget på den färdiga rapporteringsblanketten före faktureringen:

Arrangören ska skicka den undertecknade deltagarlistan till enheten Nätverkstjänster efter evenemanget, som en del av rapporteringen. Skicka den undertecknade deltagarlistan som skannad bilaga till nätfakturan.

Skicka kursprogrammet som bilaga till nätfakturan.

Dela eventuella foton och videor med oss genom att skicka dem till adressen info@maaseutu.fi. Du kan också sända landsbygdsnätverket en länk till din egen molntjänst varifrån filerna kan laddas ner

Skicka eventuella tidningsartiklar om evenemanget, inhämtad respons etc. i skannad form till adressen info@maaseutu.fi.

5. Fakturering för kursen

Enheten Nätverkstjänster tar bara emot nätfakturor. Kontrollera våra faktureringsuppgifter. Om du inte har tillgång till ett system eller en tjänst för nätfakturering finns det tilläggsinformation här. Vid problem med nätfaktureringen ska du kontakta Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet: verkkolaskutus@palkeet.fi.

Fakturera Nätverkstjänsterna med en samlingsfaktura. På den sammanställs alla kostnader som uppstått med anledning av evenemanget till en klumpsumma som man vill att servicepaketet ska täcka. Utöver klumpsumman ska de uppkomna kostnaderna specificeras på fakturan. Betalningstiden för fakturan ska vara 21 dygn.

Kom ihåg att som bilaga till nätfakturan foga kopior på kvittona över alla kostnader som ska täckas med servicepaketet. Foga dessutom den undertecknade deltagarlistan samt kurs- eller evenemangsprogrammet till nätfakturan.

Våra faktureringsuppgifter hittar du på landsbygd.fi.

Uppdateringsdatum: 5 maj 2021