EIP -projektansökan som finansieras av EU:s återhämtningsinstrument fortsätter på våren 2022

Ansökning av de nya EIP-projekt förverkligas under våren 2022 i två fas

I början av februari öppnas idékartläggning för lämpliga EIP -projekt. idékartläggning är öppen till 15.3. Den egentliga ansökningen till EIP -projekt öppnas i maj och pågår till slutet av maj månaden. Vid idéfasen godkända projekt kan fortsätta till den egentliga ansökningen.

Ideefterlysning blankett kan man ladda här. Den undertecknade blanketten ska skannas och senast den 15 mars 2022 sändas in per e-post till eip@mmm.fi.

Vad är ett EIP -projekt eller en s.k. innovationsgrupp vid landsbygden?

Ett EIP -projekt innebär att samarbeta med olika aktörer. De kallas i fortsättning till innovationsgrupp, som är en förutsättning till att få EIP -finansiering. Läs mera.

I år finansieras EIP-projekt via EU:s återhämntingsinstrument, som är en del av EU:s större återhämntningsfinansiering. Man riktat 210 miljoner euro till Landsbyggdsfonden för att nå en bättre framtid. Mera information om återhämntninsmedel här.

Hösten 2021 valdes 7 nya projekt ut som EIP -innovationsgrupp, läs här vilka de är.

Två tillfällen om EIP -projekt i februari 2022

Vi anordnar en informationsseminarier den 15.2. kl. 8:30-10:00 (på finska). Alla intresserade är välkomna!

Det skall också bli ett diskussionstillfälle för projektplanerare inom biogasproduktion och digitalisering av jordbruk den 18.2. kl. 9:00-11:30. Syftet med diskussionstillfället är att projektplanerare anknutna i dessa teman kan hitta samarbetspartners redan vid EIP-ansökningens idéfas.

Länk till höstens EIP -webinar och materialet (på svenska):
https://kalenteri.maaseutu.fi/...


Uppdateringsdatum: 16 feb. 2022