Fiskerigrupperna är lokala motorer för fiskerinäringen

16.12.2016


De för närvarande tio regionala fiskerigrupperna i Finland förfogar över 9,5 miljoner euro att delas ut till projekt som utvecklar den lokala fiskerinäringen. Målet är bland annat att främja användningen av närproducerad fisk och samarbetet mellan aktörerna inom fiskerisektorn för att på så sätt utveckla hela fiskerinäringen. Fiskerigruppsverksamhet har förekommit i Finland redan tidigare, men på senare år har helt ny verksamhet startat i Skärgårdshavet och det inre av Finland.

Fiskerigrupperna är lokala motorer för fiskerinäringen

Fiskeriprojekten är landsbygdsutveckling

Traditionerna på landsbygden går långt tillbaka i tiden när det gäller fiskeriföretagsamhet. Fiskerinäringen är starkt kopplad också till företagare som försörjer sig på vad vattenområdena och vattendragen har att ge samt på att producera lokal mat. Fiskerigrupperna utvecklar både den sociala gemenskapen och näringarna inom sina respektive områden. Fiskerigruppernas högra hand vad det praktiska arbetet beträffar är fiskeriaktivatorerna. De här aktivatorerna hjälper till med att utveckla projektverksamheten, de nätverkar och ger sökandena råd.

De projekt som fiskerigrupperna finansierar genomförs av bl.a. fiskeområden, organisationer för fiskare, fiskerihushållningscentraler, fiskeföreningar, offentliga aktörer samt fiskare och andra företagare. Projekten har till exempel gått ut på att ansöka om namnskydd för Puruveden muikku (siklöjor från Puruvesi), rekrytera fiskare till Lokka i Lappland och arrangera en studieresa för personer som är intresserade av att garva fiskskinn.

Havs- och fiskerinätverket sammanför grupperna

Fiskerigrupperna utgör en del av de lokala Leadergrupperna, i praktiken är de sektioner inom Leadergrupperna. Varje fiskerigrupp omfattar flera Leadergruppers områden. Störst till ytan i hela Europa är Östra Finlands fiskeriområde, som sträcker sig över elva Leadergruppers områden.

Fiskerigruppernas arbete stöds av havs- och fiskerinätverket i Finland, som sammanför gruppernas verksamhet också med det internationella EU-nätverket FARNET (Fisheries Areas Network). Havs- och fiskerinätverkets verksamhet samordnas inom landsbygdsnätverkstjänsterna av en nätverkskoordinator för fiskerinäringen.

Skribenter: Merja Mäensivu, nätverkskoordinator för fiskerinäringen, Landsbygdsverket; Petri Rannikko, fiskerigruppen för Bottenhavet och Pyhäjärvi, Leader Ravakka

Fiskerigrupper

Fiskerigrupper

EMKRmeri- ja kalatalousverkosto

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020