Kalatalousryhmät ovat kalatalouden paikallisia moottoreita

16.12.2016

Suomessa toimii tällä hetkellä 10 alueellista kalatalousryhmää, joilla on jaettavanaan 9,5 miljoonan euron potti paikallisen kalatalouden kehittämiseen. Tavoitteena on muun muassa edistää lähellä tuotetun kalan käyttöä ja kalataloustoimijoiden yhteistyötä sekä näin kehittää koko kalataloutta. Kalatalousryhmien toimintaa on ollut Suomessa jo aiemminkin, mutta täysin uutena toiminta on alkanut viime vuosina Sisä-Suomessa ja Saaristomerellä.

Meren ranta

Kalataloushankkeet osa maaseudun kehittämistä

Maaseudulla on pitkät perinteet kalatalouteen liittyvässä yrittäjyydessä. Kalatalous kytkeytyy läheisesti myös vesistöistä ja lähiruoasta elantonsa saavien yrittäjien toimintaan. Kalatalousryhmät ovat sekä yhteisöllisiä että elinkeinollisia kehittäjiä alueillaan. Kalatalousryhmien käytännön työrukkasina ovat kalatalousaktivaattorit. Aktivaattorit auttavat hanketoiminnan kehittämisessä, verkostoivat ja neuvovat hakijoita.

Kalatalousryhmien rahoittamia hankkeita toteuttavat esimerkiksi kalastusalueet, kalastajajärjestöt, kalatalouskeskukset, kalastusseurat, julkiset toimijat sekä kalastajat ja muut yrittäjät. Hankkeissa on esimerkiksi haettu nimisuoja Puruveden muikulle, toteutettu kalastajien rekrytointihanke Lokan järville Lapissa ja järjestetty opintomatka kalannahan parkitsijoille.

Meri- ja kalatalousverkosto yhdistää ryhmät

Kalatalousryhmät toimivat osana paikallisia Leader-ryhmiä ja ovat käytännössä Leader-ryhmien jaostoja. Kalatalousryhmä kattaa aina useamman Leader-ryhmän alueen. Euroopan suurin alue on Itä-Suomen kalatalousryhmällä, joka kattaa 11 Leader-ryhmän alueen.

Kalatalousryhmien tukena on Suomen meri- ja kalatalousverkosto, joka kytkee ryhmien toiminnan myös kansainväliseen EU:n FARNET-verkostoon (Fisheries Areas Network). Meri- ja kalatalousverkoston toimintaa koordinoi maaseutuverkostopalveluissa kalatalouden verkostokoordinaattori.

Kalatalouden toimintaryhmät

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020
Teksti: Merja Mäensivu, kalatalouden verkostokoordinaattori, Maaseutuvirasto ja Petri Rannikko, Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalousryhmä, Leader Ravakka