I närbild: Hannu Uusihonko, ordförande i arbetsgruppen för företagande

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för företagande har nått ut till tusentals landsbygdsföretagare. Gruppens ordförande Hannu Uusihonko lovordar landsbygdsföretagarnas framtidstro och intresse för tillväxt. Arbetsgruppen har lyckats skapa ny samverkan som är till hjälp för företagarna på landsbygden. Framtida arbetsgrupper får här idéer att spinna vidare på. Du har lett ordet i landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för företagande åren 2015– 2016.

Hannu Uusihonko

Vad är det i din egen bakgrund som har gett de bästa förutsättningarna att sköta det här uppdraget?

Min bakgrund som landsbygdsföretagare är mångsidig. År 1993 började jag som lantbruksföretagare, och två år senare specialiserade jag mig på ekoodling. Vid sidan av jordbruket har jag varit med också i sådan företagsverksamhet i aktiebolagsform som inte har direkt med åker och skog att göra. I egenskap av nationalekonom med skoglig inriktning är jag van vid att se saker och ting ur ett bredare perspektiv. Dessutom har jag varit verksam inom både producentförbundet MTK och Företagarna i Finland.

Sysselsättning är ett av regeringens viktigaste mål. På vilket sätt har arbetsgruppen främjat målet?

De befintliga företagarna har varit vår målgrupp nummer ett. Vi har spridit information om hur företagarna med landsbygdsfondens hjälp kan växa, sysselsätta sig själva och kanske maken också i framtiden. Vi har också velat uppmuntra företagarna att förstora verksamheten och anställa utomstående arbetstagare.

Vi har arrangerat en turné som riktades till företagare. Evenemang ordnades i alla landskap, och de lockade också sådana som än så länge bara funderar på sin egen företagsidé. Dem rådde vi att kontakta närings-, trafik- och miljöcentralerna och Leadergrupperna för att få hjälp att utveckla idéerna. Tack vare turnén fick vi kontakt med en bra bit över ettusen personer.

Nämn tre framgångar som arbetsgruppen har åstadkommit.

Vår största framgång var att Företagarna i Finland axlade en större roll än förr när det gäller att marknadsföra landsbygdsprogrammet. Tidigare har man inom företagarförbundet kanske tänkt att landsbygdsprogrammet gagnar närmast jordbrukare. Samarbetet mellan MTK, SLC och Företagarna i Finland kom i gång, och det gamla konkurrenstänket har avtagit. I praktiken är många företagare sedan länge medlemmar i båda organisationerna.

Framgång nummer två är att vi började arrangera tillställningar som var riktade till alla företagare på landsbygden, oberoende av om de är medlemmar i MTK/SLC eller Företagarna i Finland. På så sätt behöver medlemmarna inte springa på två tillställningar, det ger effektivitet. Tack vare samarbetet kunde vi anlita förstklassiga talare, och sådana lockar förstås åhörare.

Jag är också nöjd med hur synliga vi i somras var på FinlandsArena i Björneborg och vid Pori Jazz. Vår arbetsgrupp förde in en fläkt av landsbygd i stan. Det gäller att synas på sådana här ställen som inte är så typiska, för då når man nya människor.

Vad kunde du inte föreställa dig att skulle hända i landsbygdsnätverksarbetet?

I samband med det seminarium som var startskottet för företagarturnén skickades det ut ett pressmeddelande som tog fasta på den finansiering som landsbygdsföretagare kan ansöka om. Pressmeddelandet blev den mest lästa nyheten i den nättidning som Företagarna i Finland ger ut, på ett par dagar lästes det av omkring 20 000 personer. Tack vare den här nya kanalen fick vi ut information direkt till vår målgrupp.

Vad har varit bäst med att leda arbetsgruppen för företagande?

Vid tillställningarna under företagarturnén var det fint att uppleva landsbygdsföretagarnas öppenhet och vilja att växa. Det gav känslan att tillit till landsbygden finns och att möjligheterna upplevs vara fler än hoten.

Under den kommande tvåårsperioden kommer arbetsgrupperna att tackla frågor som har att göra med framtidens företagande och landsbygdsföretagarnas välbefinnande . Företagsamhetstemat fortsätter alltså, med en lite annorlunda betoning. Vilka ord på vägen vill du ge dina efterträdare?

Jag skulle göra landsbygdsnätverkets teman ännu synligare vid SuomiAreena. Ett bra initiativ är också företagarkuvösen Maaseudun Kasvupolku , vars vinnare utlyses på Farmari-mässan nästa sommar. Det lönar sig för arbetsgruppen att överraska, ta oväntade grepp och inte ge upp, för på så sätt hittar man nya målgrupper. Jag vill också uppmuntra arbetsgruppen att fortsätta att arrangera tillställningar som är gemensamma för landsbygdsnätverket, Företagarna i Finland, MTK och SLC, så att samarbetet som har fått en bra början rotar sig.

Åren 2017–2018 är temana för landsbygdsnätverkets arbetsgrupper framtidens landsbygdsföretagande och landsbygdens välfärd.

Hannu Uusihonko intervjuades av Annukka Lyra

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020