Idéer till landsbygdsprojekt välkomnas

Har du en idé om hur landsbygden borde utvecklas? Kan idén leda till ett projekt och resultat som kan användas i hela landet? Om din idé rör digitalisering, upphandlingslagens möjligheter eller landsbygdsutveckling kan du eventuellt ha nytta av projektstöd som ingår i Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

Har du en idé om hur landsbygden borde utvecklas? Kan idén leda till ett projekt och resultat som kan användas i hela landet? Om din idé rör digitalisering, upphandlingslagens möjligheter eller landsbygdsutveckling kan du eventuellt ha nytta av projektstöd som ingår i Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland efterlyser idéer som gäller landsbygdsutveckling och som lämpar sig för landsomfattande projektfinansiering.

I denna ansökningsomgång efterlyser man projekt för att finansieras 2017. Ansökan pågår fram till den 5 januari 2017.

Idésökningen gäller följande tre temaområden:

1. Nya upphandlingslagens möjligheter

Idéerna ska stärka landsbygdsaktörernas upphandlingskunnande och uppmuntra små och medelstora aktörer att delta i anbudsförfaranden.

2. Nya möjligheter genom digitaliserade tjänster

Målet är att skapa nytt kunnande för att producera digitala innehåll samt att informera om tjänsterna och försöken för att minska överlappande arbete.

Idéerna kan handla om t.ex. praktisk rådgivning, framtagande av underlag för förutsättningar och nätverk som behövs för försöken eller om demonstrationer där man ger information om och uppmuntrar till användning av teknologier och arbetsredskap.

3. Utveckling av jordbruksproduktionen

Målet är att utveckla jordbruksproduktionen och förbättra produktionens konkurrenskraft genom att gå på djupet med produktionens grundläggande problem, t.ex. att minska kostnaderna och höja lönsamheten. Idéerna ska bidra till utveckling av nya innovativa lösningar och bättre användning av ny teknologi.

Idésökningen gäller bara projektstöd. Företagens eller företagsgruppernas idéer eller utvecklingsfrågor är inte med, inte heller de idéer eller utvecklingsfrågor som rör landsbygdens innovationsgrupper (EIP) eftersom för val av innovationsgrupper ordnas en separat ansökan.

I idésökningsfasen behöver det inte finnas något färdigt projekt, utan utifrån de idéer som går vidare bearbetas en egentlig projektplan och ansökan (2 fasen). Det viktigaste är att sökanden på ett konkret sätt beskriver projektets syfte.


Läs mer om temaområdena, urvalskriterierna och ansökan på landsbygd.fi.

Mer information

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland
Lassi Hurskainen, sakkunnig, tfn 0295 025 046
Timo Kukkonen, utvecklingschef, tfn 0295 025 065
fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020