Etsitään ideoita valtakunnallisesti toteutettaviksi maaseutuhankkeiksi​

Onko sinulla idea, miten maaseutua pitäisi kehittää? Syntyisikö ideasta hanke, jonka tulokset voisivat olla hyödynnettävissä koko maassa? Jos ideasi liittyy digitalisaatioon, hankintalain mahdollisuuksiin tai maatalouden kehittämiseen, voisit hyötyä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan sisältyvistä valtakunnallisten hankkeiden tuesta.

Hämeen ELY-keskus on avannut ideahaun, jolla etsitään maaseudun kehittämiseen liittyviä ja valtakunnalliseen hankerahoitukseen soveltuvia ideoita. Tällä hakukierroksella haetaan hankkeita rahoitettavaksi vuonna 2017. Haku on auki 5.1.2017 asti.

Ideoita haetaan kolmeen teemaan:

1. Uuden hankintalain mahdollisuudet

Hakuun esitettävien ideoiden tulee vahvistaa maaseudun toimijoiden hankintaosaamista. Ideoiden tulee edistää yhteistyötä hankinnoissa ja kannustaa pieniä paikallisia toimijoita osallistumaan tarjouskilpailuihin.

2. Palveluiden digitalisaation uudet mahdollisuudet

Tavoitteena on tuottaa uutta osaamista digitaalisten sisältöjen tuottamisessa ja ehkäistä päällekkäistä työtä tiedottamalla olemassa olevista palveluista ja kokeiluista. Ideat voivat sisältää esimerkiksi käytännönläheistä neuvontaa, kokeilujen toteuttamiseen tarvittavien edellytysten ja verkostojen luomista tai demonstraatiotilaisuuksia, joissa jaetaan tietoa teknologioista ja työvälineistä sekä rohkaistaan niiden käyttöönottoon.

3. Maataloustuotannon kehittäminen

Tavoitteena on kehittää maataloustuotantoa ja nostaa tuotannon kilpailukykyä pureutumalla kustannustason alentamiseen ja kannattavuuden nostamiseen. Ideoiden tulee edistää innovatiivisten uusien ratkaisujen kehittymistä ja uuden teknologian parempaa hyödyntämistä.


Ideahaussa ovat mukana ainoastaan hanketuet. Yrityskohtaiset ja yritysryhmien ideat on rajattu haun ulkopuolelle. Myös maaseudun innovaatioryhmiä (EIP) koskevat ideat ja kehittämisasiat on rajattu haun ulkopuolelle.

Ideahakuvaiheessa hankeidean ei tarvitse olla vielä valmis hanke, vaan jatkovalmisteluun valituista ideoista jalostetaan haun toisessa vaiheessa varsinainen hankesuunnitelma. Ideahakuvaiheessa tärkeintä on esittää konkreettisesti se, mikä on hankkeen tarkoitus.

Lue lisää teemoista, valintakriteereistä ja hakumenettelystä Maaseutu.fi-sivustolla.

Lisätietoja
Lisätietoja valtakunnallisten kehittämishankkeiden hausta antavat Hämeen ELY-keskuksessa:

asiantuntija Lassi Hurskainen, 0295 025 046 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
kehittämispäällikkö Timo Kukkonen, 0295 025 065, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020