Köp läcker närmat på Köp av bonden! -dagen 10.9

Fårkött, vaktelägg, råmjölk, äpplen, mjöl och en massa annat! Inte bara produkter utan också massor med upplevelser och nya bekantskaper. På den landsomfattande Köp av bonden! -dagen den 10 september vill vi fira den inhemska matproduktionen och föra samman producenter och hobbyträdgårdsodlare med konsumenter.

Köp läcker närmat på Köp av bonden!

Intresset för matens ursprung och uppskattningen för närmat ökar hela tiden. Lördagen den 10 september firas Köp av bonden! -dagen vars syfte är att öka kännedomen om möjligheterna till direktförsäljning och ge konsumenterna tillfälle att köpa läckra delikatesser och andra produkter från närbelägna gårdar och trädgårdar.

Köp av bonden! -dagen är inte bara en shoppingdag utan också en dag för upplevelser. Temadagen ger alla en ypperlig chans att bekanta sig med gårdar och matproducenter i näromgivningen. En del av gårdarna erbjuder besökarna gårdsförevisningar och sysselsättning som att binda havrekärvar, beundra djur och maskiner, dricka kaffe och rida på ponnyer.

Köp av bonden! -dagen är i första hand avsedd för direktförsäljning av råvaror och matprodukter, alltså inte försäljning av matportioner. Gårdarna som deltar i jippot hittas på webbplatsen ostatilalta.fi/sv. Fler än 140 gårdar har anmält att de deltar och antalet ökar hela tiden.

Om du vill vara med som arrangör ska du anmäla din gård eller trädgård till dagen! På webbplatsen Ostatilalta.fi kan du meddela vad som händer på din gård, vilka produkter som säljs och på vilket klockslag besökarna är välkomna.

I arrangerandet av Köp av bonden! -dagen medverkar Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 och enheten landsbygdsnätverkstjänster, Samordningsprojektet för närmat vid Brahea-centret vid Åbo universitet, Äktasmak.fi, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC.


Mer info:
https://ostatilalta.fi/sv
• Päivi Töyli, Samordningsprojektet för närmat, +358 40 189 1929, paivi.toyli@utu.fi
• Anni-Mari Syväniemi, MTK ry, +358 50 511 8909, anni-mari.syvaniemi@mtk.fi
• Mia Wikström, SLC r.f., +358 50 355 3213, mia.wikstrom@slc.fi

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020