Maaseudun hyvinvointi -työryhmä

Yhteistyölupaus

Tavoitteena on hyvinvoinnin edistäminen maaseudulla v. 2017- 2018. Aktivoimme ihmisiä oman elämänhallinnan taitojen kehittämiseen työelämässä ja henkilökohtaisessa elämässä. Innostamme ihmisiä verkostomaiseen toimintaan niin työssä kuin vapaa-ajalla. Teemme työtä työelämän toimijoiden kanssa mutta myös kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Erityisesti autamme yrittäjiä ja muita työelämän toimijoita verkostoitumaan ja näin edistämme yhteisöllisyyden tunnetta työpaikoilla sekä muilla elämänalueilla.


Konkreettiset toimet

Osallistumme verkkopohjaisen sovelluksen kehittämiseen terveyden ja hyvinvoinnin omaseurantaan terveyslukutaidon edistämiseksi.


Järjestämme valmennusta hankevetäjille jaksamisesta ja myötäuupumisen hallinnasta ja työterveyshuolloille työhyvinvoinnin edistämisestä sekä muille toimijoille vaikeiden asiakastilanteiden kohtaamisesta.


Markkinoimme mielenterveyden ABC koulutusta ja yrittäjien kiltaryhmätoimintaa sekä siihen liittyvää hyvinvointikoulutusta.


Osallistumme maaseutuparlamenttiin Leppävirralla, pidämme siellä työpajan hyvinvoinnin edistämisestä maaseudulla yhteistyössä Kuntaliiton kanssa.


Tiedotamme työpaikkojen työhyvinvointiverkoston tilaisuuksista omissa verkostoissamme.
Tiedotamme Työelämä 2020 tapahtumista verkostoissamme.


Tiedotamme maaseudun tukihenkilöverkon toiminnasta eri tapahtumissa.


Järjestämme mm. käy kylässä kampanjan ja maaseudun hyvinvointiteko -kilpailun.

Organisaatio

Hyvinvointiryhmän toimintaan osallistuvat edustajat seuraavista organisaatioista: Työterveyslaitos, Maaseutuvirasto, MTK, MTK-Savo, Mela, Varavoimaa Farmarille hanke, Suomen Yrittäjät, Työturvallisuuskeskus, Sosiaali- ja terveysministeriö, Maa-ja metsätalousministeriö. Ryhmän koordinaattorina toimii Jalmari Heikkonen Työterveyslaitokselta ja sihteereinä Lauri Hyttinen ja Teemu Hauhia verkostopalveluista.

Maaseudun hyvinvointi -työryhmän toimintasuunnitelma

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020