Kuvituskuva

Viestintäohjeet 2014–2022 ja viestintämateriaalit

Hyvä viestintä on onnistuneen hankkeen edellytys.
Tiedota hankkeen toiminnasta ja EU:n rahoitusosuudesta hankkeessa tarkoituksenmukaisella tavalla. Nämä ohjeet koskevat vuosina 2014–22 rahoituksen saaneita hankkeita.

Tiedotusmateriaali

Tiedotusmateriaalissa tulee käyttää EU-lippua ja maaseuturahaston tunnuslausetta: "Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin". Pääsääntöisesti lausetta käytetään aina, kun sille on riittävästi tilaa eli tekstistä on saatava selvä. Jos lauseelle ei ole tilaa, kirjoitetaan lipun alle rahaston lyhenne ”maaseuturahasto”.

Jos hankkeen rahoitus on saatu Leader-ryhmältä, tulee käyttää myös EU:n Leader-logoa.

Saat logot osoitteesta maaseutu.kuvat.fi.

Tiedotusmateriaali tarkoittaa esimerkiksi verkkosivuja, esitteitä, PR-materiaalia ja lehti-ilmoituksia. Julkaisujen nimilehdellä on oltava näkyvä merkintä unionin rahoitusosuudesta sekä maaseuturahaston tunnus. Julkaisuissa on oltava viittaus sisällöstä vastaavaan tahoon sekä kyseisen hankkeen rahoittajaan.

Jos hankkeella on verkkosivusto, esitä sivustolla hankkeesta lyhyt kuvaus, josta käy ilmi hankkeen tavoitteet, tulokset ja EU:n rahoitusosuus.

Julisteet

Jos julkisen tuen kokonaismäärä ylittää 50 000 euroa, sijoita hankkeen toteuttamisen ajaksi toimea ja sille saatavaa EU-tukea esittelevä A3-kokoinen juliste näkyvälle paikalle: investoinnin yhteyteen, rakennuskohteeseen tai toimitiloihin. Riittää, että juliste on paikallaan hankkeen toteuttamisen ajan.

Täytä julisteeseen kuvaus hankkeesta. Kuvauksessa voit kertoa esimerkiksi hankkeen nimen, kuka hanketta toteuttaa ja mitä hankkeessa tehdään sekä sen, että hanke on toteutettu EU:n maaseuturahaston tuella. Jos hakijalla on monta hanketta, niiden tiedot voi esittää yhdessä julisteessa. Julisteessa on kuitenkin oltava yksilöityä tietoa jokaisesta hankkeesta. Tulosta juliste A3-koossa.

Jos et saa tiedostoa auki Internet Explorerilla, tallenna se ensin koneellesi ja avaa vasta sitten. Klikkaa oikealla hiiren napilla linkkiä ja paina "Tallenna nimellä / Save as". Avaa tiedosto vasta tallentamisen jälkeen, niin se aukeaa.


ELY-keskuksen rahoittama hanke

Julistepohja word-muodossa (.docx), ELY-keskuksen rahoittama
Julistepohja word-muodossa (.doc), ELY-keskuksen rahoittama


Leader-ryhmän rahoittama hanke

Julistepohja word-muodossa (.docx), Leader-ryhmän rahoittama
Julistepohja word-muodossa (.doc), Leader-ryhmän rahoittama

Juliste voi olla digitaalinen. Tällöin tulee varmistaa, että näyttö, jossa digitaalinen juliste näkyy, on toimintavarma.

Julisteen sijaan voi käyttää tiedotuskylttiä, jos se on tarkoituksenmukaista hankkeen kannalta. Saat kyltin ELY-keskukselta tai Leader-ryhmältä.

Hankkeissa, jotka eivät johda investointeihin, ei tarvitse käyttää julistetta tai kylttiä, jos sille ei ole mahdollista määrittää sopivaa sijoituspaikkaa hankkeen luonteen vuoksi.

Pysyvät tiedotuskyltit

Jos kyseessä on investointi, jonka julkisen tuen kokonaismäärä ylittää 500 000 euroa ja joka käsittää fyysisen kohteen hankinnan tai infrastruktuurin tai rakennushankkeen rahoittamisen, aseta näkyvälle paikalle pysyvä tiedotuskyltti. Kyltin tulee olla paikallaan viisi vuotta viimeisen maksun saamisesta. Toimen toteuttamisen ajaksi ei tarvitse kiinnittää julistetta vaan pysyvä kyltti riittää.

Saat kyltin ELY-keskukselta tai Leader-ryhmältä.

Muokkauspäivämäärä: Jan 17, 2023