Itämeri

Itämeri on yksi maailman herkimmistä ja valitettavasti myös saastuneimmista meristä. Itämeri yhdistää toisiinsa alueen, jonka kesken taloudelliset ja kulttuuriset siteet ovat vahvat. Myös tahto suojella merta ja kehittää yhteistyötä sen ympärillä ovat kovat.

Itämeri-strategia

EU:n Itämeri-strategia on alueen yhteinen tavoite ja toimintasuunnitelma, jolla kehitetään koko Itämeren aluetta ja ratkaistaan yhteisiä ongelmia. Itämeri-strategian tavoitteena on

  • meren pelastaminen,
  • hyvinvoinnin lisääminen ja
  • alueen yhdistäminen.

Maaseutuohjelmaan sisältyvät työkalut ja rahoitus ovat keskeisiä Itämeri-strategian toteutuksessa. Suomen rooli on suuri erityisesti ravinteiden kierrätyksen edistämisessä.

Itämeri-strategiassa mukana ovat Itämeren alueella sijaitsevat EU:n kahdeksan jäsenvaltiota: Suomi, Ruotsi, Tanska, Saksa, Puola, Liettua, Latvia ja Viro. Myös Venäjä ja muut lähialueen maat, kuten Norja ja Valkovenäjä voivat olla mukana yhteistyössä.

Muokkauspäivämäärä: Oct 25, 2021

Tämä on karuselli, jossa on artikkeleita. Navigoi edellisen ja seuraavan painikkeen avulla.