Valtakunnalliset hankkeet

Onko sinulla idea suomalaisen maaseudun kehittämiseksi?

Tietyt teemat nousevat niin tärkeiksi, että niitä kannattaa edistää valtakunnallisesti. Rahoituskauden aikana avataan hakuja, jotka keskittyvät teemoihin, joita kulloinkin halutaan vahvistaa, ja joihin rahoitusta halutaan suunnata. Ideahaut valituista teemoista julkaistaan yleensä kerran vuodessa.

Valtakunnallisten hankkeiden tulokset ovat hyödynnettävissä koko maassa, ei ainoastaan paikallisesti. Tähän mennessä rahoituksella on muun muassa tuotu pelillistämisen keinoja luontomatkailuun ja vauhditettu matkailualan kansainvälistymistä, terävöitetty arktisen elintarviketuotannon vientivaltteja ja kasvatettu maatilojen ilmastoviisautta.

Valtakunnalliset hankkeet ovat nopeasti tarpeeseensa reagoivia ja ketteriä täsmäpanostuksia ajankohtaisiin teemoihin. Valtakunnalliset hankkeet saatetaan sekoittaa maaseutuohjelman koordinaatiohankkeisiin, joihin voit tutustua täällä.

  Tutustu valtakunnallisiin hankkeisiin rahoituskaudella 2014-2020

  Tutustu valtakunnallisiin hankkeisiin rahoituskaudella 2007-2013

  Lisätietoja Hämeen ELY-keskuksesta:
  asiantuntija Lassi Hurskainen, 0295 025 046 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
  kehittämispäällikkö Timo Kukkonen, 0295 025 065, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

  Muokkauspäivämäärä: May 9, 2022