Vuosikertomukset ja -suunnitelmat

Maaseutuohjelman vuosikertomukset

Maaseutuohjelman edistymisestä kertovat vuosittain ilmestyvät raportit, joissa esitellään päättyneen vuoden lopun tilanne.

Vuoden 2022 raportti
Tiivistelmä vuoden 2022 raportista
Vuoden 2022 raporttiin liittyvät indikaattoritiedot

Vuoden 2021 raportti
Tiivistelmä vuoden 2021 raportista
Vuoden 2021 raporttiin liittyvät indikaattoritiedot

    Vuoden 2020 raportti
    Tiivistelmä vuoden 2020 raportista
    Vuoden 2020 raporttiin liittyvät indikaattoritiedot

    Vuoden 2019 raportti
    Tiivistelmä vuoden 2019 raportista

    Vuoden 2019 raporttiin liittyvät indikaattoritiedot

    Vuoden 2018 raportti
    Tiivistelmä vuoden 2018 raportista

    Vuoden 2018 raporttiin liittyvät indikaattoritiedot


    Vuoden 2017 raportti
    Tiivistelmä vuoden 2017 raportista
    Vuoden 2017 raporttiin liittyvät indikaattoritiedot

    Vuoden 2016 raportti
    Tiivistelmä vuoden 2016 raportista
    Vuoden 2016 raporttiin liittyvät indikaattoritiedot

    Vuoden 2015 raportti [2,25 Mt]
    Tiivistelmä vuosien 2014–2015 raportista [pdf, 45 kt]

    Haluatko tutkia tarkemmin? Tietosivut kertovat eri toimenpiteiden edistymisestä.

    (koosteet kertovat mitä on tapahtunut 31.12.2020 mennessä)

    (Huomioithan, että PDF-tiedostot eivät ole saavutettavia)

    1.1. Tuki ammatilliseen koulutukseen ja pätevyyden hankintaan
    1.2. Tuki esittely ja tiedotustoimintaan
    2.1. Neuvonta
    4.1 Tuki maatilojen investointeihin
    4.2. Tuki maataloustuotteiden jalostukseen, kaupan pitämiseen ja tai kehittämiseen
    4.4. Tuki maatalouden ympäristö- ja ilmastotavoitteiden toteuttamiseen liittyviin ei-tuotannollisiin investointeihin

    5. Tuki laajakaistainfrastruktuuriin (vuoden 2019 versio)
    6.1. Yrityksen perustamistuki nuorille viljelijöille
    6.2. Yrityksen perustamistuki muuhun kuin maataloustoimintaan maaseutualueilla
    6.4. Tuki investointeihin muun kuin maataloustoiminnan perustamiseksi ja kehittämiseksi
    7.1 Suunnitelmien ja selvitysten laatiminen ja päivittäminen
    7.2 Tuki pieninfrastruktuurin luomiseksi
    7.3 Tuki laajakaistainfrastruktuuriin ja verkossa toimivat palvelut
    7.4 Maaseudun palvelujen kehittäminen
    7.5 Tuki investointeihin vapaa-ajan infrastruktuurin julkiseen käyttöön
    7.6 Tuki kylät ja maaseutumaisema
    10.1 Ympäristökorvaukset
    10.2 Tuki maatalouden geenivarojen säilyttämistä, kestävää käyttöä ja kehittämistä varten
    11.2 Luonnonmukainen tuotanto
    13. Luonnonhaittakorvaukset
    14. Eläinten hyvinvointi
    16.1 Innovaatioryhmät
    16.2 Uudet tuotteet ja menetelmät
    16.3 Mikroyritysten yhteistyö
    16.4 Elintarvikkeiden ketjut
    16.5 Energia ja ympäristö
    16.6 Biomassa
    16.9 Green care
    16.10 Muut yhteistyötoimet
    19. Leader
    Muokkauspäivämäärä: Sep 5, 2023
    Kuvat: Vuoden 2021 raportti Tiivistelmä vuoden 2021 raportista Vuoden 2021 raporttiin liittyvät indikaattoritiedot