Maaseutuohjelma

Jotta voisimme hyvin.

Suomi saa Euroopan Unionin maatalouden kehittämisen maaseuturahastosta (maaseuturahasto) tukea omien maaseutualueidensa kehittämiseen. Kukin EU-maa laatii oman maaseudun kehittämisohjelmansa, joko yhden tai useamman, vastaamaan omia tarpeitaan. Raamit varojen käytölle tulevat EU:sta, mutta ohjelmat tehdään palvelemaan omia tarpeita.

Suomessa maaseuturahaston rahoitusta jaetaan kahden ohjelman kautta: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (maaseutuohjelman linkki sivun oikeassa laidassa) ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelma. Maaseutuohjelmissa EU-rahoitusta täydennetään kansallisella rahoituksella.

Lue lisää EU:n maaseuturahastosta Euroopan Unionin verkkosivuilta.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman eli maaseutuohjelman tarkoituksena on tukea kasvua ja kehitystä, tuoda hyvinvointia koko Suomelle. Ohjelman kautta on vuosina 2014–2020 tarjolla rahoitusta jopa yli kahdeksan miljardia euroa ympäristön tilan tukemiseen, maaseudun elinkeinojen ja työllisyyden edistämiseen ja harrastusmahdollisuuksien ja vireän toiminnan luomiseen.

Yleisimpiä rahoituksen hyödyntäjiä ovat maatilat ja muut maaseudulla toimivat yritykset, kyläyhteisöt ja järjestöt. Suomi on hyvin maaseutuvoittoinen maa: vain suurimpien kaupunkien keskustat on rajattu maaseutuohjelman ulkopuolelle.

Maaseutuun panostamisen tulokset näkyvät puhtaampina vesistöinä, hyvinvoivina eläiminä ja laadukkaana ruokana kaupoissamme. Maaseutuohjelman avulla on luotu vetovoimaisia matkailukohteita, monta kansainvälisille markkinoille ponnistanutta yritystä sekä harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille. Tavoitteena on helpottaa uuden teknologian hyödyntämistä ja tukea uudistuksia, joiden ansiosta suomalainen maaseutu on saavutettavissa kaikkialta maailmasta.

Kuka voi hyötyä maaseutuohjelmasta ja miten?

Kuvituskuva.

Muokkauspäivämäärä: Feb 22, 2024

Tämä on karuselli, jossa on artikkeleita. Navigoi edellisen ja seuraavan painikkeen avulla.

Tämä on karuselli, jossa on artikkeleita. Navigoi edellisen ja seuraavan painikkeen avulla.

Tämä on karuselli, jossa on artikkeleita. Navigoi edellisen ja seuraavan painikkeen avulla.