Tyoryhmat kv nettiin

Eurooppalaiset työryhmät

Euroopan maaseutuverkostossa (ENRD) ja innovaatioverkostossa (EIP-Agri) on tiettyihin teemoihin keskittyviä työryhmiä (Focus Groups), joihin haetaan osallistujia EU-jäsenmaista.

Euroopan maaseutuverkosto ja innovaatioverkosto järjestävät seminaareja ja työpajoja sekä kokoavat työryhmiä, joihin kutsuvat edustajia EU-maista.

Suomen maaseutuverkoston edustajat ja heidän taustaorganisaationsa tällä hetkellä toimivissa työryhmissä:

Euroopan verkostojen ohjaavat tahot

Assembly

  • Teemu Hauhia (verkostopalvelut), Marianne Selkäinaho (maa- ja metsätalousministeriö), Matti Puolimatka (Ruokavirasto), Markku Granander (Metsäkeskus), Hilkka Vihinen (Luke) ja Kari Kylkilahti (Suomen Leader-ryhmät)
  • Lisätietoa Assemblyn toiminnasta

Steering Group (ohjausryhmä)


Euroopan verkostojen pysyvät alatyöryhmät

LEADER/CLLD subgroup

Innovation subgroup


Temaattiset työryhmät

Smart Villages

  • Marianne Selkäinaho (maa- ja metsätalousministeriö), Marko Mäki-Hakola (Tulevaisuuden maaseutuyrittäjyys -työryhmä, MTK/COPA), Sami Tantarinmäki (Turun Yliopisto, Suomen maaseutuverkoston edustaja)
  • Lisätietoa työryhmän toiminnasta

Sustainable management of water and soils

Asiasanat: fokusryhmä, focus group

Muokkauspäivämäärä: Dec 8, 2020