Puhdas valintakysymys

Muokkauspäivämäärä: Oct 21, 2021
Puhdas paakuva

Maatalous on viljelijän ja kuluttajan kumppanuutta. Viljelijä viljelee ja tuottaja tuottaa sitä, mitä kuluttajat
ostavat. Kotimaista ruokaa ostamalla voit varmistua siitä, että ruokasi on turvallista ja sen tuotannossa on
huomioitu myös ympäristöasiat.

Nainen ja lehma 750



Maatilojen olemassaolon syy on lähes aina ruuan tuottaminen. Sen ruuan, jota me kuluttajat käytämme ravinnoksemme päivittäin.

Toisaalta maatalouden ajatteleminen vain ruuantuotantona ei kerro kaikkea, läheskään kaikkea. Suomalaisilla maatiloilla tehdään päivittäin työtä myös ympäröivän luonnon hyväksi ja otetaan käyttöön keinoja, joiden avulla ilmastonmuutosta voi hillitä ja toisaalta tila sopeutua muuttuvaan ympäristöön.

Poliittisella ohjauksella vaikutetaan tuotantoon, mutta suurin rooli on viljelijän itsensä lisäksi kuluttajalla: tiloilla tuotetaan sellaista ruokaa, jota kuluttajat haluavat ostaa.

Valitsemalla kotimaisen tuotteen kuluttaja paitsi tukee kotimaista ruuantuotantoa, myös varmistaa sen, että ruoka on tuotettu turvallisesti ja mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavalla tavalla.




“Ympäristötuella on merkitystä”

Alla tapaat kolme tilaa ja tuottajaa eri puolilta Suomea. Heistä jokaisella on oma näkökulmansa ympäristöasioihin, tuotteiden puhtauteen ja muuhun sellaiseen. Yhteistä on kuitenkin se, että kaikki muistuttavat kuluttajan roolin tärkeydestä: maatiloilla tuotetaan sitä, mitä kuluttajat ostavat.

Toisaalta tuottajat tunnistavat myös ympäristötukien merkityksen: niillä nähdään olevan todellista vaikutusta ympäristön tilaan, ja toisaalta tuet myös ohjaavat toimintaa: ilman niitä jotkin asiat tehtäisiin todennäköisesti hieman eri tavalla.


Lemmu200
Lyhyesti2
Osta kotimaista2 1000