Tyoryhmat

Työryhmät

Maaseutuverkostojen tehtävänä kaikkialla EU:ssa on koota yhteen maaseudun kehittämisen parissa toimivat ihmiset, järjestöt ja viranomaiset. Verkostossa välitetään tietoa ja taitoa maaseutuohjelman hyödyntämisestä. Maaseutuverkoston työryhmät syventävät oman teemansa toimintaa. Niiden avulla haetaan monipuolisuutta ja tehoa verkostotyöhön.

Maaseutuverkoston ohjausryhmä asettaa työryhmät kahdeksi vuodeksi kerallaan. Ryhmät kokoavat teemaansa linkittyvät keskeiset tahot mukaan ja edistävät omalta osaltaan verkoston työtä.

Kaudella 2014–2020 toimivia työryhmiä:

Työryhmät 2021-2022

Lisätietoa vuonna 2021 aloittaneista työryhmistä (linkki haku-uutiseen)

Vihreä kasvu

Koordinaattori: Timo Junnila (timo.junnila@proagria.fi)

Monipaikkaisuuden mahdollisuudet

Koordinaattorit:

Eetu Puntala, Lapuan Kehitys Oy (eetu.puntala@yrityskeha.fi)

Hilkka Vihinen, LUKE (hilkka.vihinen@luke.fi)

Smarta landsbygder i Svenskfinland och Norden

Koordinator: Ann-Sofi Backgren, Brand-Sofi (ann-sofi@brand-sofi.fi)

Maaseudun nuoret tulevaisuuden tekijöinä (ad hoc -ryhmä)

Koordinaattori: Anu Suotula, Keskipiste-Leader ry (anu.suotula@keskipisteleader.fi)

Työryhmät 2019-2020

Tulevaisuuden tuottajat
koordinaattori Juho Lapatto
juho.lapatto@progria.fi

Älykkäät kylät
koordinaattori Sami Tantarimäki
samtanta@utu.fi

Työryhmät 2017–2018

Maaseudun hyvinvointi

koordinaattori Jalmari Heikkonen, Työterveyslaitos
jalmari.heikkonen(at)ttl.fi
sihteeri Teemu Hauhia/Lauri Hyttinen, Mavi maaseutuverkostopalvelut

Tulevaisuuden maaseutuyrittäjyys

koordinaattori Marko Mäki-Hakola, MTK
marko.maki-hakola(at)mtk.fi
sihteeri Juha-Matti Markkola/Joel Karlsson, Mavi maaseutuverkostopalvelut

Työryhmät 2015–2016: tutustu tuloksiin ja katso puheenjohtajien terveiset Maaseutuverkoston toimintakertomuksesta

Ympäristö ja ilmasto

pj. Eija Hagelberg, Baltic Sea Action Group
eija.hagelberg(at)bsag.fi
sihteeri Teemu Hauhia/Joel Karlsson, Mavi maaseutuverkostopalvelut

Nuoret

pj. Heidi Siivonen, Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys
heidi.siivonen(at)4h.fi
sihteeri Lauri Hyttinen, Mavi maaseutuverkostopalvelut

Yrittäjyys ja elinkeinot

pj. Hannu Uusihonko, FP Food Park Oy
hannu.uusihonko(at)foodpark.fi
sihteeri Juha-Matti Markkola, Mavi maaseutuverkostopalvelut

Innovaatiot

pj. Hilkka Vihinen, LUKE
hilkka.vihinen(at)luke.fi
sihteeri Joel Karlsson, Mavi maaseutuverkostopalvelut

Muokkauspäivämäärä: Jul 7, 2021