Palvelupaketti

Palvelupaketit koulutukseen, innovaatioleireihin, kv-toimintaan ja tulevaisuuden tuottajille

Palvelupaketti on työkalu, jonka avulla maaseutuverkoston toimijat voivat toteuttaa koulutustilaisuuksia, innovaatioleirejä ja kansainvälisyyttä tukevia kv-tapahtumia. Palvelupakettisuunnitelmia voivat esittää kaikki suomalaista maaseutua kehittävät organisaatiot, jotka edistävät maaseutuohjelman toteuttamista. Teethän palvelupakettisuunnitelman vähintään kaksi viikkoa ennen tilaisuuden tai tapahtuman ajankohtaa, jotta se ehditään käsitellä ajoissa. Tapahtuman jälkeen toimitettuja suunnitelmia ei käsitellä. Palvelupaketteja ei voida hyödyntää tapahtumiin, joihin on käytettävissä muuta maaseuturahaston rahoitusta, esim. hankkeen, Leader-ryhmien toimintarahan tai maaseutuohjelman teknisen avun kautta.

1. Koulutuksen palvelupaketti

Koulutuksen palvelupaketti on näppärä apu koulutustilaisuuksien ja koulutusmatkojen järjestämisessä koko Euroopan Unionin alueella. Koulutustilaisuudet ja -matkat voivat siis suuntautua myös ulkomaille. Palvelupaketin avulla voidaan kattaa yleisimpiä koulutustilaisuuden tai -matkan järjestelykuluja. Koulutusmatkan osalta lento- ja majoituskulut eivät kuitenkaan kuulu palvelupaketin sisältöön.

Esimerkiksi seuraavat kulut soveltuvat palvelupakettiin:

 • tilavuokrat
 • kahvitukset (ei ruokailuja)
 • luennoitsijoiden palkkiot ja matkakustannukset (valtion matkustussäännön mukaan)
 • logistiikkakustannukset kuten bussikuljetukset tilaisuuteen sekä kuljetukset koulutusmatkan kohdemaassa
 • It-palvelut (esim. striimaus)
 • lehti-ilmoitukset
 • muut soveltuvat koulutukseen ja/tai koulutusmatkaan liittyvät palvelut (sovitaan erikseen)

Koulutustilaisuudet ja koulutusmatkat voivat olla yksi- tai monipäiväisiä. Ne voidaan toteuttaa myös virtuaalisesti. Päiväkohtainen palvelupaketti on enimmäismäärältään 1500 euroa (alv. 0%). Päiväkohtaisen tapahtuman tulee olla kokopäiväinen (kesto vähintään kuusi tuntia). Kokopäiväisen tilaisuuden kesto voidaan jakaa myös useammalle päivälle (esim. kolme tuntia kahtena päivänä).

Monipäiväisen tilaisuuden tai koulutusmatkan osalta palvelupaketin enimmäismäärä on 3000 euroa (alv. 0%). Laajempien kokonaisuuksien osalta voitte ottaa yhteyttä suoraan Ruokaviraston verkostopalvelut-yksikköön.

Hyväksyttävä maksimisumma on 1500 euroa + alv. yksipäiväisen koulutustilaisuuden tai -matkan osalta ja 3000 euroa + alv. monipäiväisen koulutustilaisuuden tai -matkan osalta, jos laskuttava taho on arvonlisävelvollinen. Mikäli laskuttava taho ei ole arvonlisäverovelvollinen, laskun maksimisumma voi olla 1500 € / 3000 €.

Palvelupaketin avulla ei voida kattaa järjestävien tahojen omia kuluja, eli esimerkiksi järjestävän tahon asiantuntijan matkakulut tai tapahtumaan ja sen suunnitteluun käytetty työaika eivät voi kuulua palvelupakettiin.

Kiinnostuitko? Lue tarkemmin käytännön toteutuksesta hakijan ohjeista.

2. Innovaatioleirin palvelupaketti

Innovaatioleirin palvelupaketti on tarkoitettu maaseudun kehittämistoiminnan monipuoliseen edistämiseen. Palvelupaketin avulla voidaan kattaa yleisimpiä leirin järjestelykuluja.

Esimerkiksi seuraavat kulut soveltuvat palvelupakettiin:
• tilavuokrat
• kahvitukset (ei ruokailuja)
• fasilitointi
• luennoitsijoiden palkkiot ja matkakustannukset (Valtion matkustussäännön mukaan)
• logistiikkakustannukset (esimerkiksi bussikuljetukset tilaisuuteen)
• It-palvelut (esim. striimaus)
• lehti-ilmoitukset
• muut soveltuvat koulutukseen liittyvät palvelut (sovitaan erikseen)

Palvelupaketin arvo on enimmillään 4000 € (sis alv.). Laajempien kokonaisuuksien osalta voitte ottaa yhteyttä suoraan Ruokaviraston verkostopalvelut-yksikköön. Palvelupaketin avulla ei voida kattaa järjestävien tahojen omia kuluja. Eli esimerkiksi järjestävän tahon asiantuntijan matkakulut tai tapahtumaan ja sen suunnitteluun käytetty työaika, eivät voi kuulua palvelupakettiin.

Lue lisää innovaatioleirin palvelupaketista

3. Kv-toiminnan palvelupaketti kohdentuu ensisijaisesti matkakustannuksiin. Paketti on tarkoitettu suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen kv-verkostojen rakentamiseen ja toimimiseen maaseutuverkoston edustajana kv-työryhmissä ja –seminaareissa. Kv-palvelupakettien tavoitteena on tehdä uudenlaisia avauksia verkoston toimintaan sekä saada uusia ideoita ja osaamista alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen. Kv-pakettien tavoitteena tulisi aina olla konkreettisen toiminnan ja toimenpiteiden luominen. Tulosten jalkauttaminen ja niiden eteenpäin vieminen tulee ottaa suunnittelussa erittäin tarkasti huomioon!

Kv-toiminnan palvelupaketilla voidaan kattaa matkakustannuksia, jotka syntyvät suunnitelmallisesta ja tavoitteellisesta kv-verkostojen rakentamisesta ja toimimisessa maaseutuverkoston edustajana kv-työryhmissä ja –seminaareissa.


Matkakulut korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti: Muistilista matkakulujen veloittamiseen
Matkustussääntöön on poikkeuksia:

 • kv-palvelupaketin kautta ei makseta päivärahoja,
 • majoituskustannus voi olla korkeintaan 100 €/yö ja

Palvelupaketilla korvattava matkakustannus on korkeintaan 1000 €/hlö. Yhdelle matkalle hyväksytään korkeintaan kaksi henkilöä. Täten palvelupakettia kohden korvattava matkakustannus voi olla korkeintaan 2000 euroa (sis alv.). Matka ei saa olla minkään käynnissä olevan hankkeen tms. toimenpide.


Lisätietoa kv-toiminnan palvelupaketin ohjeistuksesta

4. Maaseutuverkoston Tulevaisuuden tuottajat -työryhmän palvelupaketti

Huom. Tulevaisuuden tuottajat -palvelupaketin haku on päättynyt.

Tulevaisuuden tuottajat-työryhmän palvelupaketti on näppärä apu maaseutuyrittäjyyteen liittyvien uudenlaisten ja innovatiivisten tilaisuuksien järjestämisessä. Maaseutuyrittäjyydellä tarkoitetaan muutakin kuin maatalousyrittäjyyttä. Tilaisuus voi olla valtakunnallinen, alueellinen, paikallinen tai vaikkapa webinaari. Palvelupaketin avulla voidaan kattaa yleisimpiä tilaisuuden järjestelykuluja.

Esimerkiksi seuraavat kulut soveltuvat palvelupakettiin:

 • tilavuokrat
 • kahvitukset (ei ruokailuja)
 • luennoitsijoiden palkkiot ja matkakustannukset (Valtion matkustussäännön mukaan huomioiden, tutustu myös maaseutu.fi:stä löytyvään muistilistaan matkakulujen veloittamisesta)
 • logistiikkakustannukset (esimerkiksi bussikuljetukset tilaisuuteen)
 • It-palvelut (esim. webcasting)
 • lehti-ilmoitukset
 • muut soveltuvat tapahtumaan liittyvät palvelut (sovitaan erikseen)

Palvelupaketin arvo on enimmillään 1500 € (sis. alv). Palvelupakettien haku on päättynyt.

Lue lisää täältä

Muokkauspäivämäärä: May 5, 2021