Tulevaisuuden maaseutuyrittäjyys -työryhmä

Monipuolista yrittäjyyden edistämistä

Tulevaisuuden maaseutuyrittäjyys -teemaryhmä aloitti työnsä vuoden 2107 alusta. Saadakseen hyvän kuvan siitä, mitä ryhmän tulisi tehdä, teki ryhmä aluksi laajan verkkokyselyn toimenpidetarpeista. Kymmenet kyselyyn annetut vastaukset antoivat hyvä alun työryhmän työhön. Tekemistä ryhmällä riittää. Maaseudun yrityksissä näyttäisi kuitenkin olevan kehittämistarvetta ylitse muiden, rahoituksen ja työvoiman saatavuus.

Rahoituskeinoja näkyville

Rahoituksen saatavuuden parantamien työkaluiksi määräaikainen ryhmä laati kuvauksen erilaisista rahoitusmahdollisuuksista tuesta joukkorahoitukseen ja pankkilainasta pääomasijoittamiseen, tutustu rahoitusoppaaseen. Rahoitusmaailmaan perehdyttiin myös 29.11 pidetyssä rahoitusseminaarissa.


Yhteistyötä eri tahojen kanssa

Tulevaisuuden maaseutuyrittäjyysryhmä on myös tehnyt yhteistyössä sidosryhmien kanssa yrittäjyyden edistämistoimenpiteitä. Maaseutuparlamentissa Leppävirralla syyskuussa järjestettiin kolme yrittäjyystyöpajaa yhdessä 4H:n, Yrittäjien ja maaseutunuorten kanssa. Maaseutunuoret myös järjestivät pk-yrityksiä sparraavan foodie days tilaisuuden osana Start north viikkoja. Teemaryhmä oli mukana myös Uudenmaan kylien järjestämissä yhteisetu-osuuskunta tilaisuuksissa.

Yrittäjyysteemaa on käsitelty myös järjestöjen yhteisissä pyöreän pöydän keskusteluissa. Näköpiirissä on monen eri toimija yhteistyössä tapahtuvaa maaseudun yrittäjyyden puolesta tapahtuvaa markkinointia.

Kasvuopen myös vuonna 2018

Maaseudun yrityksille kehittämisvauhtia hakeva maaseudun kasvupolun järjestelyissä teemaryhmä on mukana myös ensi vuonna. Yritysten kannattaa hakeutua mukaan nopeasti: https://www.kasvuopen.fi/kasvupolut/maaseudun-kasvupolku-2018

Kansainvälisiä esimerkkejä kotimaahan

Yrittäjyys on yksi Euroopan maaseutuverkostojen (ENRD) toiminnan painopisteistä. Kotimaan yrittäjyysryhmä on tehnyt yhteistyötä vastaavien ENRD:n ryhmien kanssa. Keväällä keskityttiin yleisemmin maaseudun yrittäjyyteen. ENRD Rural Business työryhmän työtä voidaan vuoden 2018 aikana hyödyntää esimerkiksi pohdittaessa kotimaisia yrityskiihdyttämöjä ja -hautomoja. Lisäksi digitaalisiin maaseudun palvelukeskuksiin liittyvä ENRD työ on suoraan kotimaisen teemaryhmän hyödynnettävissä, kun vuonna 2018 kokeillaan uusien maaseudun lähikeskuksen synnyttämistä. Teemaryhmä on keskeisesti mukana myös enrd smart village työryhmässä. Älykäs maaseutu aiheessa teemaryhmä sparrasi myös LVM:n kanssa älykäs maaseutuperiaatepäätöksen valmistelussa.

Maahanmuuttajat yrityksissä

TEM julkisti pilottihankkeen koskien maahanmuuttajien kotouttamista yrityksiin työllistymisen kautta: http://tem.fi/koto-sib. Yrittäjyys-teemaryhmä on auttanut pilotointia etsimällä mukaan sopiva maaseudun yrityksiä. Ensimmäiset mallin kautta työllistyneet maahanmuuttajat saadaan yrityksiin toivon mukaan pikapuolin. Vuonna 2018 teemaryhmä tarttuu maahanmuuttajatyövoiman käyttöön yrityksissä vielä tarkemmin määräaikaisen työryhmän kautta.

Yleistä yrittäjyystietoisuuden parantamista

Teemaryhmä on toimittanut taustatietoa ja ideoita lukuisiin meneillään oleviin asioihin. Tällaisia ovat olleet esimerkiksi maaseudun yritystukien merkitys ja vaikuttavuus, maakuntauudistuksen ja kasvupalvelujen rakentaminen sekä EU-ohjelmien merkitys maaseudun yrittäjyydelle.
Vuoden 2018 toimintaan saa antaa ideoita

Teemaryhmän toinen toimintavuosi starttaa 1.1.2018. Yllämainittujen lisäksi ensi vuoden suunnitelmissa on esimerkiksi maaseudun vajaakäyttöisten kiinteistöjen hyödyntämistä, logistiikan kehittämistä, yrittäjyyden törmätystreffejä ja rural hackia.

Teemaryhmän perimmäisenä tarkoituksena ei kuitenkaan ole tehdä kaikkea itse vaan saada laajemmin aikaan myös kumppaneiden tekemiä toimenpiteitä maaseudun yrittäjyyden edistämiseksi.

Älä siis epäröi vaan kerro ideoistasi teemaryhmälle vaikkapa allaolevan palautelomakkeen kautta. Ideasi voi olla toimenpide-esitys teemaryhmän toteutettavaksi tai vaikkapa pyyntö mukaan omaan yrittäjyyteen liittyvään toimintaasi.

Marko Mäki-Hakola, ryhmän koordinaattori ( 040 5026810 tai marko.maki-hakola @ mtk.fi)

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020