Kyla lapset kerho

Näin saat kyläsi puhaltamaan yhteen hiileen

– 5 vinkkiä Vojakkalan kylästä

1. Tunnista oman kylän vahvuudet.

Kylät ovat erilaisia – niitä ei voi panna samaan muottiin, ja hyvä niin! Oman kylän toiminnalle ei osaa antaa arvoa, jos ei ole nähnyt muita kyliä. Vierailut ja tutustumiset toisten kylien toimintaan ovat tärkeitä. Usein tarvitaan muualta tulleiden ja ulkopuolisten havaintoja, jotta oman kylän toiminnan arvo ja sen myötä kyläidentiteetti ja omanarvontunto saadaan kohdilleen.

2. Tiedottamalla toiminta tunnetuksi.

Pois turha vaatimattomuus: ”Eihän meillä mitään ihmeitä…” Kylässä vierailevat toimittajat ja heidän tekemänsä jutut avaavat myös oman kylän väen silmiä. Muista kylän sisäinen viestintä! Kyläläisille on tärkeä tietää, mitä tapahtuu. Ja että kylällä tapahtuu, vaikka juuri sillä hetkellä oma elämäntilanne ei sallisikaan osallistumista.

3. Tapaamismahdollisuuksia ja -paikkoja on oltava!

Porukalla syntyy ideoita ja ajatuksia, joissa on kylän kehittämisen siemen.

4. Hankerahalla haaveista totta!

Talkoilla tekemällä, hankerahaa käyttäen, voidaan saada monenlaista aikaiseksi melko pienellä omalla rahallisella panoksella. Kysykää Leader-ryhmästä neuvoja ja apua. Hankerahoitus pähkinänkuoressa

5. Kutsu, kannusta ja kiitä!

Henkilökohtainen kutsu mukaan toimintaan on kaikkein tehokkain! Tekevät ja toimivat jaksavat paremmin kannustavien ja kiittävien kommenttien myötä. Pieni muistaminen (esimerkiksi arvonta kaikkien siivoustalkoisiin osallistuneiden kesken) ilahduttaa ja antaa lisäintoa.

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020
Teksti: Vinkit antoivat Vojakkalan kylän aktiivit. Vinkit kokosi Ulla Harju Hämeenraitti-hankkeesta.