Komissio hyväksyi ohjelmamuutoksen: luvassa lisäpanostuksia investointeihin ja neuvontaan

Euroopan komissio on hyväksynyt 29.2.2016 maaseutuohjelman toisen ohjelmamuutoksen kaudella 2014-2020. Muutokset laitetaan kansallisilla säädöksillä voimaan mahdollisimman pian komission päätöksen jälkeen.

Lisäpanostuksia investointeihin ja neuvontaan

Suomalaisen ruuantuotannon kannattavuuden ja kauppataseen parantaminen on yksi pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman kärkihankkeista. Kärkihankkeen toteutusta varten Makeraan on osoitettu lisärahoitusta, jonka avulla turvataan tuotantorakennetta parantavien, kustannuksia vähentävien sekä uuden teknologian ja prosessien käyttöönottoa tukevien investointien rahoitus ja panostetaan erityisesti ympäristön tilaa, eläinten hyvinvointia sekä uusiutuvan energian käyttöä edistävien investointien rahoitukseen. Investointien vauhdittamiseksi Suomi on esittänyt tukitasojen korottamista: salaojituksen investointitukeen esitetään korotusta 30 %:sta 35 %:in ja säätösalaojituksessa 35 %:sta 40 %:in. Ympäristön tilaa ja eläinten hyvinvointia edistävien investointeihin osoitetaan myös lisärahoitusta tuen noustessa 30 %:sta 35 %:in. Energiantuotantoinvestointien tukiprosentin esitetään nousevan 35 %:sta 40 %:in.

Lisäpanostuksia on luvassa myös neuvontaan: maaseutuohjelman neuvontatoimenpidettä laajennetaan maatilojen nykyaikaistamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen. Neuvojien valinta tehdään syksyllä 2016. Ympäristöneuvontaan panostetaan edelleen.

Ympäristökorvausten suosio aiheuttaa rajoituksia

Osa ympäristösitoumuksen lohkokohtaisista toimista ylitti jo vuonna 2015 merkittävästi ohjelmakaudelle asetetut tavoitepinta-alat. Jotta ympäristökorvauksiin varatun rahoituksen riittävyys saadaan varmistettua, tullaan joidenkin lohkokohtaisten toimien vuosittaista enimmäisosuutta rajoittamaan. Uusia ympäristösitoumuksia ei enää tehdä.

Vuodesta 2016 alkaen tiettyjen toimenpiteiden maksamiselle asetetaan enimmäisraja suhteessa ympäristösitoumuksen korvauskelpoiseen alaan. Enimmäisrajat ovat seuraavat: lietelannan sijoittaminen peltoon 60 %, ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrätys 60 %, kerääjäkasvit 25 % ja saneerauskasvit 25 %.

Suojavyöhykkeistä maksetaan korvauksia vain jo vuonna 2015 suojavyöhykkeenä ilmoitetuille aloille. Vuonna 2015 alkaneisiin sitoumuksiin ei ole mahdollista ilmoittaa uusia aloja valumavesien hallinta-toimeen tai monivuotisiin ympäristönhoitonurmiin vuoden 2016 tukihaun jälkeen. Lisäksi poistuu mahdollisuus ottaa peltojen talviaikaisessa kasvipeitteisyydessä huomioon sellaisia aloja, jotka eivät viime vuonnakaan olleet oikeutettuja toimen mukaiseen korvaukseen. Myös mahdollisuutta mukauttaa sitoumusta neuvonnan perusteella rajataan. Rajaukset koskevat kaikkia ympäristösitoumuksen tehneitä, kyseisiä toimia valinneita tuensaajia.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Tiina Malm, p. 0295 16 2428
maatalousylitarkastaja Sanna Koivumäki, p. 0295 16 2437
ylitarkastaja Anna Schulman, p. 0295 16 2199
etunimi.sukunimi@mmm.fi

Tutustu tarkemmin:
Komission käsittelyssä ollut maaseutuohjelman 2. ohjelmamuutos

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020