Pelto tiedotekuva

Tutkimus: Suomalaiset toivovat maaseudun pysyvän elinvoimaisena

Selvä enemmistö suomalaisista katsoo, että koko Suomi hyötyy elinvoimaisesta maaseudusta. Koko väestöstä tällä kannalla on 72 %, pk-yrittäjistä 76 % ja maataloustuottajista 94 %.

Suomalaista maaseutua pidetään puhtaana ja hyvin hoidettuna. Myös maisemien katsotaan pysyvän avoimina maatalouden ansiosta. Tutkimus vahvistaa käsitystä, että maaseudun arvo tiedostetaan hyvin.

Tämä selviää maa- ja metsätalousministeriön TNS Gallupilla teettämästä tutkimuksesta. Tutkimukseen vastasi lähes 3 000 suomalaista. Tutkimuksessa selvitettiin myös, kuinka hyvin EU:n maaseuturahaston ja siitä rahoitettavan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuuksia ja vaikutuksia tunnetaan.

Toimia tarvitaan, jotta suomalaisten toiveeseen pystytään vastaamaan

– Jotta suomalaisten toive tulevaisuuden elinvoimaisesta maaseudusta saadaan toteutettua, maaseudulle tarvitaan tulevaisuuden tekijöitä, innovatiivisia avauksia ja uskallusta yrittää, maatalousneuvos Taina Vesanto maa- ja metsätalousministeriöstä kertoo.

Kannustimia maaseudulla yrittämiseen kyllä löytyy.
– Maaseuturahasto on merkittävä kasvurahasto, mutta harva kuitenkaan tuntee sen mahdollisuuksia. Maaseuturahaston tukia ei jaeta pelkästään maatalousyrittäjille, vaan myös muille yritystoimintaa maaseudulla harjoittaville. Suomen pinta-alasta 95 prosenttia lasketaan maaseuduksi, joten tällä alueella kyllä riittää yritystoimintaa, ​Vesanto toteaa.

Tutkimuksen mukaan maaseudun pk-yrittäjistä 60 % ei tunne EU:n maaseuturahoituksen tukimahdollisuuksia. Maaseutuohjelman rahoitusta ilmoitti saaneensa ainoastaan 3 % pk-yrittäjistä.

Ideoista hankkeiksi

Tutkimuksesta selvisi, että koko väestöstä kolmannes on ollut tietoinen maaseuturahastosta, mutta sopivaa käyttötarkoitusta tuelle ei ole ollut. Vesanto kuitenkin muistuttaa, että apua ideoiden kehittelyyn on tarjolla.
– Kun idea esimerkiksi oman asuinympäristön kehittämisestä lähtee itämään, kannattaa olla rohkeasti yhteydessä lähimpään ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään. Asiantuntijoiden avulla ideat saadaan konkretisoitua maaseudun kehittämistä edistäviksi hankkeiksi. Näin voi olla itse mukana maaseudun elinvoimaisuutta edistävässä työssä.

Esimerkiksi kehittäjäorganisaatiot, kunnat, yritykset ja asukkaat voivat yhdessä valmistella paikallisia, alueellisia tai kansainvälisiä hankkeita elinkeinojen, osaamisen ja palveluiden kehittämiseksi. Maaseudun asukkaat voivat hyödyntää ohjelman tukia kehittääkseen alueensa viihtyisyyttä, saavu­tettavuutta tai palveluja.

Lisätietoja maaseutuohjelmasta tuenhakijalle:
ELY-keskukset ja Leader-ryhmät​

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020