Ymparisto kosteikon perustaminen

Viljelijät ja yhdistykset innostuivat perustamaan kosteikkoja

27.4.2016

Viljelijät ja yhdistykset ovat innostuneet kosteikkojen perustamisesta sekä luonnonlaidunten ja perinnebiotooppien kunnostamisesta. Viime vuonna näihin ei-tuotannollisiin investointeihin haettiin tukea yli odotusten: ELY-keskuksiin jätettiin 242 hakemusta ei-tuotannollisten investointien tuesta. Vuosina 2007–2013 ei-tuotannollisia investointitukia sai yhteensä 295 hanketta, joten siihen verrattuna viime vuoden haku tuotti ennätysmäärän hakemuksia.

Kosteikkomaisema

Tämän vuoden ei-tuotannollisten investointien haku on käynnissä ja päättyy 15.6.2016. Ei-tuotannollisen investoinnin tukea voi hakea lomakkeella 195 (kosteikot) tai 196 (luonnonlaitumet ja perinnebiotoopit) ELY-keskuksesta. Lomakkeet ovat saatavilla osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet.

Lue lisää Maaseutuviraston tiedotteesta

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020