Hae mukaan Komission uusiin Fokusryhmiin

Euroopan Komission EIP-AGRI-verkosto hakee asiantuntijoita kolmeen fokusryhmään. Tällä kertaa ryhmien teemat ovat seuraavat:
• Moving from source to sink in arable farming
• Circular Horticulture
• Enhancing production and use of renewable energy on the farm


Ryhmien jäseniksi haetaan erityisesti maa- ja metsätalousyrittäjiä, neuvojia, tutkijoita ja kehittäjiä eri jäsenmaista. Fokusryhmissä etsitään ja esitellään uusia ratkaisutapoja ryhmän teemassa havaittuihin haasteisiin.

Fokusryhmät on havaittu hyviksi verkostoiksi esim. koottaessa hankekonsortioita aina Horistontti 2020-hakuihin asti. Komissio korvaa fokusryhmien tapaamisista aiheutuvat matkakustannukset. Fokusryhmien työ alkaa lokakuussa 2017 ja kestää 12 kuukautta, pitäen sisällään kaksi tapaamista.


Hae mukaan fokusryhmiin tämän lomakkeen kautta viimeistään 6.9.2017. Lisää tietoa nyt haussa olevien ryhmien teemoista ja fokusryhmistä yleensä saat tästä dokumentista.

Lisätietoa fokusryhmistä: Joel Karlsson, 040 531 1966, joel.karlsson@mavi.fi

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020