Hevosyrityksellä monta tapaa menestykseen

Hevosten ja hevosalan yritysten määrä on kasvanut viime vuosikymmeninä etenkin kaupunkien läheisyydessä. Hevosala on siirtymässä määrällisestä kasvusta laadun parantamisen vaiheeseen.
Maaliskuun Hevosyrittäjäuutisissa Ratsastus- ja liikuntakeskus Equstomissa Nurmijärvellä pureuduttiin yritysten kilpailuetuihin sekä erikoistumisen ja monipuolistamisen plussiin ja miinuksiin.

Päivän asiantuntijana ja keskusteluttajana toimi monialaiseen maaseutuyrittämiseen perehtynyt Leena Rantamäki-Lahtinen Helsingin yliopiston taloustieteen laitokselta.
- Terveellä yritystoiminnalla on aina taloudellisia tavoitteita, jotka mahdollistavat yrityksen muiden, esimerkiksi arvoihin, hevosten hyvinvointiin ja toiminnan laatutasoon liittyvien tavoitteiden mahdollistamisen, Rantamäki-Lahtinen korosti.
Menestyvän hevosyrityksen tärkein voimavara on aina yrittäjä itse. Yrittäjän liiketoiminta- ja ammattiosaamisen lisäksi menestyvien yritysten takaa löytyy yrittäjän kyky tunnistaa ja tarttua uusiin mahdollisuuksiin.

Erikoistuminen tai monipuolistuminen on aina tapauskohtaista

Erikoistuva yritys keskittyy kapeaan erikoisosaamiseen ja rajattuun segmenttiin, jolloin riskinä on toiminnan haavoittuvuus.

Monialainen yritys tarjoaa lisätuloja, tulojen tasausta kausivaihteluilta sekä hyödyntää yrityksen kaikkia resursseja. Monialaisissa yrityksissä perustoiminnan on oltava vakaalla pohjalla, sillä varsinkin alkuvaiheessa monipuolistaminen voi sitoa merkittävästi aikaa ja pääomaa. Riskinä on toimintojen ylihajauttaminen.
- Kaikki hevosyritykset ovat erilaisia ja on aina tapauskohtaisesti yrityksestä ja yrittäjästä kiinni kannattaako hajauttaa vai erikoistua, Rantamäki-Lahtinen näki.
Hyviä esimerkkejä löytyy talliyrityksissä molemmista.
- Osaaminen määrittää suunnan! Oma markkina täytyy tuntea, samoin tavoitteet, Rantamäki-Lahtinen summasi.

Equstomissa erikoistuttu

Ratsastus- ja liikuntakeskus Equstomin yrittäjä Sanna Siekkinen on valinnut yrityksensä keskittymisen yhä kapeampaan segmenttiin, kehonhallintaan osana ratsastusta. Siekkisen valinta pohjautuu hänen omiin vahvuuksiin, liikunnallisuuteen ja kehonhallintaosaamiseen ja -kiinnostukseen. Valinta on rohkea ja poikkeaa valtavirrasta, mutta vastaa uudistuvan hevostalouden megatrendeihin asiakkaiden kiinnostuksesta omaan hyvinvointiin.

Yrittäjä- ja ammattiosaamisen lisäksi yritysten polkua ja menestystä ohjaa yrittäjien valinnat.
- Valintoihin tarvitaan yrittäjältä uskallusta, tahtoa ja intuitiota, Siekkinen summasi.
Siekkinen näkee kovenevan työelämän tuovan mahdollisuuksia hevosalalle yhä enemmän tulevaisuudessa.
- Hevosalalla on väylä tarjota palautumista ja virkistymistä ihmisille arjen kiireistä.
Päivän aikana käytiin vilkasta keskustelua pitkän uran tehneiden ratsastuskouluyrittäjien kesken. Yrittäjät korostivat yhteistyön, verkostoitumisen ja oikean hinnoittelun tärkeyttä. Hevosalan yhteistä näkyvyyttä ja hevosen tuoman mielihyvän markkinointia toivottiin lisää. Juhlavuoden 2017 kampanjat ja tapahtumat tuovat tähän ainutlaatuisen mahdollisuuden.
Päivässä esiteltiin yritysesimerkkeinä Leppäahon tila Nurmijärveltä ja Ruska Laukka Ky Kuusamosta.

Luennot sekä esittelyvideot yrityskohteista ovat katsottavissa tallenteina Uudistuva hevostalous –hankkeen YouTube - kanavalla.
Luentomateriaalit löytyvät täältä.

Lisätietoja:
Anne Laitinen, Hippolis
puh. 040 7660 830, anne.laitinen@hippolis.fi
Sirpa Pussinen, Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK)
puh. 050 5749 207, sirpa.pussinen@hamk.fi
Markku Saastamoinen, Luonnonvarakeskus
puh. 029 532 6509, markku.saastamoinen@luke.fi

Uudistuva hevostalous -tiedonvälitys- ja yhteistyöhanke on saanut rahoitusta EU-osarahoitteisesta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta (2014–20). Projektin toteutuksesta vastaa HAMK yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen ja Hippoliksen kanssa.

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020