Maaseudun innovaatioryhmät tuovat digi-älyä eläintiloille

Maa- ja metsätalousministeriö valitsi kolme uutta maaseudun innovaatioryhmää. Innovaatioryhmät ratkaisevat ongelman, jonka selättämisellä on merkittävää käytännön hyötyä koko maa- ja metsätaloussektorille.

Tällä hakukierroksella innovaatioryhmiksi valittiin kolme hankeideaa, jotka hyödyntävät uutta teknologiaa ja tuovat älykkäitä ratkaisuja erityisesti eläintiloille.

Digipaali-hanke kehittää palvelua, jolla voidaan kerätä tietoja paaleista. Paalattaessa paaliin liitetään tunnistin, jonka avulla se voidaan jäljittää. Hanke testaa digitaalista paalivarastoa, jonka avulla tuottaja voi suunnitella toimintaansa sekä seurata laatua ja hävikkiä. Yhteen koottuna tieto olisi arvokasta ”big dataa” tutkimukselle.
Innovaatioryhmää koordinoi Hämeen ammattikorkeakoulu.

Lue tästä lisää Digipaali-hankkeesta

Älyrehu-hankkeessa haetaan hyötyjä karjatiloille, joille rehun hankkiminen voi muodostaa puolet tuotantokustannuksista. Tilalla itse tuotetun rehun laatua pyritään parantamaan ja siten vähentämään ostorehun tarvetta. Kehitteillä on mittausjärjestelmä, jolla tuottaja voi seurata yksittäisen lehmän hyvinvointia, ja määritellä ruokintaa sen mukaan.
Innovaatioryhmää koordinoi Oulun yliopisto.

Lue tästä lisää Älyrehu-hankkeesta

Kuvaa nautaa -hanke hyödyntää lämpökuvausta eläinten hyvinvoinnin seuraamisessa. Lämpökuvaus voidaan tehdä eläimelle stressittömällä tavalla, ja sillä saadaan tietoa sairauksista varhaisessa vaiheessa ennen kuin eläin oireilee silmin nähden tai sen tuotanto laskee. Lämpökuvien tulkitsemiseksi niiden tietoja verrataan eläinlääkäreiden havaintoihin. Tavoitteena on rakentaa tuottajien käyttöön soveltuva aplikaatio.
Innovaatioryhmää koordinoi Savonia ammattikorkeakoulu.

Lue tästä lisää Kuvaa nautaa-hankkeesta

Karjaa

Maaseudun innovaatioryhmissä yhdistyvät alkutuotannon kokemus, tutkimus ja tuotekehitys. Niiden tuloksia jaetaan Euroopan-laajuisessa European Innovation Partnership -verkostossa. Ryhmät ovat osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa vuosille 2014–2020. Ohjelma sisältää useita työkaluja, joilla uudistetaan elinkeinoja ja palveluja.

Tutustu jo toimintansa aloittaneisiin maaseudun innovaatioryhmiin Maaseutu.fi-sivustolla.

Lisätiedot:
valintaryhmän puheenjohtaja Leena Anttila, maa- ja metsätalousministeriö, etunimi.sukunimi@mmm.fi, p. 02951 62240 (ei pe 10.11.2017)
Asiantuntija Lassi Hurskainen, Hämeen ELY-keskus, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 025 046

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020
Kuvat: Martina Motzbäuchel