Maaseutuohjelma ajallisesti puolivälissä - lähes puolet rahoituksesta käytetty

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 toteutus on hyvässä vauhdissa. Monissa toimenpiteissä jo yli puolet rahoituksesta on sidottu. Suomi on saanut ohjelman rahoitusta tuensaajille maksuun EU-maiden vertailussa nopeimmin.

Maaseutuohjelman rahoituksesta* on maksettu tuensaajille 2,4 miljardia euroa. Rahoituskauden 2014–2020 5,6 miljardista eurosta on jo käytetty 43 prosenttia. Rahoituksesta on sidottu 3,8 miljardia euroa eli 67 prosenttia. Sidotut varat tarkoittavat myönnettyä rahoitusta, jota ei ole vielä kokonaan maksettu.

Ohjelman toimenpiteet käynnistyivät eri tahtiin, viimeiset vuoden 2016 aikana. Maksu- ja sidonta-asteet vaihtelevat suuresti eri toimenpiteiden välillä. Yli puolet maaseutuohjelman suunnitellusta rahoituksesta on sidottu. Ympäristö- ja ilmastokorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, luonnonhaittakorvaukset ja eläinten hyvinvoinnin rahoitus saatiin liikkeelle heti kauden alusta vuonna 2014. Niissä myös varojen käyttö on pitkällä.

Osa myöhemminkin käynnistyneistä toimenpiteistä on edennyt vauhdilla. Joidenkin suosio on ylittänyt alustavat tavoitteet. Näin on esimerkiksi toimenpiteissä tiedonvälitys sekä maaseudun palvelujen kehittäminen ja niihin liittyvät yleishyödylliset investoinnit. Myös maataloustuotteiden jalostuksen ja kaupan pitämisen ja kehittämisen suosio on ollut suurta. Siihen varatusta rahoituksesta on sidottu jo hienot 83 prosenttia.

Kiinnostus ympäristökorvauksiin osoittautui arvioitua suuremmaksi jo kauden alussa. Toimenpiteen rahoituksesta sidottiin yli 90 prosenttia vuonna 2015, jolloin viljelijät tekivät uudet 5-vuotiset sitoumukset. Ei-tuotannollisiin investointeihin, eli ympäristön tilaa parantaviin kohteisiin, varatut kuusi miljoonaa euroa tulevat käytettyä, kun kesän 2017 hakukierroksesta tehdään pian päätökset. Luonnonmukaisen tuotannon suosio on kasvanut, ja tällä hetkellä sen rahoituksesta on sidottu 86 prosenttia.

Rahoitusta toimenpiteiden välillä tarkistetaan toimeenpanon etenemisen, tarpeiden ja strategisten painopisteiden mukaisesti. Siirtoja voidaan tehdä, siten että maaseutuohjelman tavoitteet toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla.

Maaseutuohjelman tavoitteet

Lisätiedot: maaseutuekonomisti Virva Terho, p. 02951 62141, etunimi.sukunimi@mmm.fi

*Luvuissa on huomioitu ainoastaan EU:n osarahoitteinen osuus. Suomen kansallinen osuus huomioituna maaseutuohjelman rahoitus on noin 8,2 miljardia. Kirjoitus perustuu maaseutuohjelman seurantakomiteassa tehtyyn tilannekatsaukseen ja tilanteeseen 15.10.2017.

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020