Maaseutuohjelman neljäs muutos hyväksyttiin

Seurantakomitea hyväksyi 22.11. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan esitetyt muutokset. Muutoksilla reagoidaan toteutuksessa havaittuihin tarpeisiin. Muutos oli vuonna 2014 käynnistyneen ohjelman neljäs ja piti sisällään:

1. Muutos luonnonhaittakorvausten kokonaan kansallisesti maksettaviin osuuksiin

Sipilän hallitusohjelmassa maaseutuohjelman kansalliseen rahoitukseen on kohdistettu säästöjä. Budjettiriihessä säästöt on päätetty kohdistaa kokonaan kansallisesti maksettaviin luonnonhaittakorvauksiin.

Syksyn 2017 budjettiriihessä saadulla 21 miljoonan euron lisärahoituksella säästötarvetta vähennetään. Siten vuonna 2018 kokonaan kansallisesti maksettavien luonnonhaittakorvauksien taso laskee vuoden 2017 korvaustasosta viisi euroa hehtaarilta. Vuosina 2019–2020 korvaustasot laskevat vuoden 2018 tukitasosta 20 euroa hehtaarilta.

2. Muutokset eläinten hyvinvointikorvauksiin

Eläinten hyvinvointikorvausten muutoksia valmisteltiin yhdessä eläinsuojelulain uudistuksen kanssa. Laista ei vielä ole seurannut muutostarpeita, mutta eläinten hyvinvointikorvausten kehittäminen on jatkunut. Nyt tehtävillä muutoksilla tehostetaan tarttuvien eläintautien torjuntaa ja parannetaan tuotantoeläinten hyvinvointia. Osa muutoksista keventää samalla järjestelmän toteutusta.

Afrikkalaisen sikaruton ja lintuinfluenssan torjuntaa tehostetaan, minkä vuoksi rajoitetaan ulkoilua edistäviä toimia. Eläinten hyvinvointikorvauksia yksinkertaistetaan poistamalla sellaisia vaatimuksia, jotka eivät ole suoraan maksettavan korvaustason perusteena tai ovat muutoin nykyisin normaalia hyvää hoitokäytäntöä. Samassa yhteydessä tarkistetaan joidenkin toimien korvaustasoja havaittujen lisäkustannusten vuoksi.

Tässä vaiheessa ei esitetä uusia toimenpiteitä, vaikka toiveita on esitetty.

3. Tarkennuksia

Tila- ja yritystoiminnan kehittämisen valtiontukikartan muuttamisesta seurasi tukitasojen muutokset:
- Keski-Suomen osalta tukitasot tulevat olemaan samat kuin TEM:n yrityksen kehittämisavustuksessa.
- TEM:sssä tällainen tulee automaattisesti voimaan, koska rakennerahasto-ohjelmassa ei tällaisia yksityiskohtia ole.

Lisätiedot: Neuvotteleva virkamies Tiina Malm, p. 02951 62428, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Maaseutuohjelma

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020