Neuvonta auttaa viljelijän jaksamisessa - useampikin voisi hyödyntää

Pellolla

​Maatiloille suunnattu neuvonta on suosittua. Kahdessa vuodessa Neuvo 2020 -neuvontaa on käyttänyt yli 11 000 tilaa, mikä on reilu viidesosa toimivista maatiloista. Monella tilalla käyntejä on ollut useampia, joten yhteensä neuvontakäyntejä on yli 17 000. Maatalousyrittäjälle neuvonta tuo uusien tietojen kautta varmuutta ja jaksamista.

Nykymuotoinen tilaneuvonta käynnistyi osana Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014–2020. Maanviljelijät ovat ottaneet mahdollisuuden rivakasti käyttöön. Houkuttelevuutta lisää neuvonnan edullisuus, sillä viljelijä maksaa Neuvo 2020 -palvelusta vain arvonlisäveron.

Viljelijät kokevat saaneensa neuvontakäynneistä merkittävää hyötyä. Tarpeet ovat hyvin yksilöllisiä tiloilla, mutta yleisesti koetaan, että neuvonta on tuonut henkistä tukea päätöksille ja konkreettisia käytännön vinkkejä työhön. Jaksaminen on helpottunut kun asioita on voinut käydä läpi asiantuntijan kanssa. Suosituinta on ollut tilata neuvontaa ympäristöön liittyvissä kysymyksissä, mutta neuvontaa on annettu myös liittyen ilmastonmuutokseen ja maaperään, eläinten hyvinvointiin sekä energiatehokkuuteen ja innovaatioihin.

Talousneuvontaa toivottu ja tulossa

Kesällä 2017 tarjonta laajenee ja neuvontaa voidaan antaa myös kilpailukykykysymyksissä. Aiemmin keväällä korvauksen määrää kasvatettiin niin, että tila voi hyödyntää neuvontaa 7 000 euron edestä vuosina 2014–2020. Käytännössä neuvojan saa paikalle valitsemalla sopivan henkilön Maaseutuviraston neuvojarekisteristä.

Maa- ja metsätalousministeriö teetti arvioinnin neuvonnan toimivuudesta. Arvioinnin tulokset osoittivat, että neuvontaa käyttäneet tilat olivat siihen erittäin tyytyväisiä. Kaikki siitä hyötyvät tilat eivät kuitenkaan ole mahdollisuutta vielä löytäneet. Arviointi kannustaa kehittämään neuvontaa kunnianhimoisemmaksi: Alkuvaiheessa viljelijät ovat kaivanneet neuvoja tukiehtojen täyttämisessä, ja neuvonnalla nähdäänkin olleen vaikutusta valvonnoissa havaittujen puutteiden määrään.

Ohjelmakauden edetessä neuvonnan lisäarvon pitäisi kuitenkin syntyä siitä, että tuet voidaan kohdentaa entistä tehokkaammin, ja viljelijät kykenevät entistä kokonaisvaltaisempaan taloussuunnitteluun.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Tiina Malm, etunimi.sukunimi@mmm.fi, p. 02951 62428
ylitarkastaja Merja Yli-Laurila, etunimi.sukunimi@mavi.fi, p. 0295312498


Maatilan kehittäminen Maaseutu.fi
MDI:n laatima Neuvo2020 arvioinnin väliraportti

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020