Rahoitusta saatavilla maatalouden ympäristövaikutusten tutkimukseen

Maatalouden ympäristövaikutusten MATO-tutkimusohjelman kolmas rahoitushaku avautuu helmikuussa. Tämänvuotisen haun teemoina ovat politiikkavaikutukset ja niiden yhteensovitus sekä maatalouden uusiutuvat energialähteet.

Haku toteutetaan maa- ja metsätalousministeriön MAKERAn tutkimus- ja kehittämismäärärahojen haun osana. Aiemmista vuosista poiketen haku on nyt kaksivaiheinen. Ensimmäisen vaiheen aiehakemuksia otetaan vastaan 15.3.2017 saakka. Haun toiseen vaiheeseen hyväksyttävät hankkeet valitaan toukokuun loppuun mennessä. Jatkoon päässeiden hankkeiden varsinaisten rahoitushakemusten jättöaika päättyy 11.9.2017.

Ohjelmaan valittavilta hankkeilta odotetaan laaja-alaista, rajat ylittävää yhteistyötä eri tieteenalojen ja tutkimuslaitosten välillä. Tutkimusongelmat ovat luonteeltaan moniulotteisia, joten niiden ratkomiseen tarvitaan osaamista eri luonnontieteiden ja taloustieteen ohella myös käyttäytymis- ja viestintätieteistä.

Hakuteemojen tarkempi kuvaus ja hakuohjeet löytyvät MATO-tutkimusohjelman tuoreilta verkkosivuilta. Verkkosivuilla esitellään tutkimusohjelman tavoitteet ja käynnissä olevat tutkimushankkeet sekä tiedotetaan ohjelman ajankohtaisista tapahtumista, kuten vuosittain järjestettävästä seminaarista ja sen ohjelmasta.

MATO-vuosiseminaarissa haistellaan uusia tuulia

Ensimmäinen MATO-vuosiseminaari ”Uutta matoa koukkuun: tutkimusta maatalouden ympäristövaikutusten hallintaan” järjestetään Helsingissä Säätytalolla 15.2. klo 12:00–16:30. Seminaariin voi ilmoittautua sähköisesti MATO-verkkosivujen kautta 31.1. mennessä.

Seminaarissa esitellään käynnissä olevien tutkimushankkeiden uusimpia tuloksia ja käydään keskustelua tutkimuksen ja politiikan yhteistyöstä. Lisäksi kerrotaan kevään hankehakuun valituista MATO-aihealueista sekä haun käytännön toteutuksesta.

Vuosina 2016–2020 toteutettavaa MATO-tutkimusohjelmaa rahoittavat maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö.
MATO-tutkimusohjelman verkkosivut
Ennakkotietoa MAKERA-hankehausta vuodelle 2018​
Vuosiseminaarin ohjelma ja ilmoittautuminen

Lisätietoja
Mikko Kuussaari, MATO-ohjelman koordinaattori, Suomen ympäristökeskus,
p. 0295 251 331, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Eero Pehkonen, ylitarkastaja, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 406, etunimi.sukunimi@mmm.fi


Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020
Kuvat: Mikko Kuussaari