Maaseudun hyvinvointi tyoryhma

Suurimmatkin ongelmat taklataan pala kerrallaan - maaseutuverkoston uudet työryhmät aloittivat työnsä

Vuosille 2017 ja 2018 on maaseutuverkostoon perustettu kaksi työryhmää, joiden aiheina ovat maaseudun hyvinvointi ja tulevaisuuden yrittäjyys maaseudulla.

Työryhmien perustamiselle on ainakin kaksi syytä. Ensinnäkin ne auttavat keskittymään kerrallaan joihinkin laajan maaseutuohjelman aiheista. Maaseutuohjelman teemat ulottuvat ilmastonmuutoksesta yhteisöllisyyteen. Niissä kaikissa tapahtuu jatkuvasti, mutta työryhmät vauhdittavat erityisesti niistä jotakin ajankohtaiseksi katsottua. Edelliset kaksi vuotta työryhmäteemoina olivat ympäristö, yrittäjyys, innovaatiot ja nuoret.

Toinen syy työryhmien perustamiselle on mukaan lähtevissä tahoissa. Suomessa maaseutuverkosto on niin sanotusti avoin eli mukaan voi tulla kuka tahansa. Toisaalta mukana olevilla ei myöskään ole mitään "jäsenkorttia", joka osoittaisi kuulumisen maaseutuverkostoon. Helposti mukana on kiinteä sisäpiiri, mutta teemavuosien kautta toimintaan saadaan tahoja, jotka eivät heti miellä itseään maaseudun kehittäjiksi. Oleellisinta onkin pureutua yhdessä ajankohtaiseen kysymykseen ja saada parhaat voimat liikkeelle.

Hyvinvointiryhmä verkottuu maaseudun työpaikoille

Hyvinvointiryhmän vetäjä Jalmari Heikkonen, mikä on ryhmänne tavoite? – Päätavoite on hyvinvoinnin edistäminen maaseudulla. Siihen tähtäämme kolmella tapaa. Ensinnäkin aktivoimme ihmisiä kehittämään omia elämänhallinnan keinojaan. Toisaalta kutsumme yhteiseen verkostomaiseen toimintaan hyvinvoinnin edistämiseksi. Kolmanneksi haluamme aktivoida mukaan välittäjäorganisaatioita, jotta yrittäjien keskinäinen verkostoituminen ja työhyvinvointi maaseudun työpaikoilla parantuisi.

Jalmari Heikonen

Eri puolilla maata on käynnistetty hyvinvointihankkeita, joiden kanssa ryhmä on tiiviissä yhteistyössä. – Haluamme auttaa hanketoimijoiden työtä järjestämällä seminaarin, jossa eri toimijat voivat verkostoitua ja vaihtaa kokemuksia toistensa kanssa. Tavoitteena on levittää hyviä käytäntöjä mahdollisimman laajalle. Seminaarin tarkoituksena on tukea yhtä lailla hanketoimijoiden jaksamista, Heikkonen kaavailee.

Yrittäjyysryhmä etsii mahdollisuuksia muutoksesta

Yrittäjyysryhmän vetäjä Marko Mäki-Hakola, mihin ryhmänne keskittyy? – Fokuksessa ovat yrittämisen uudet muodot ja toimintatavat. Ryhmän tavoitteena on ravistella maaseudun yrittäjyyden nykykäytäntöjä sekä luoda ja koota ajatuksia uusista liiketoimintamuodoista. Haluamme kytkeä maaseudun monipuolisen yrittäjyyden yhteiskunnan muutokseen ja löytää yrittäjille mahdollisuuksia, joita nämä muutokset tarjoavat.

Marko Mäki-Hakola

Yrittäjyysryhmä aloitti avoimella taustakyselyllä, jolla kentältä kerättiin ideoita ryhmän työhön. – Innostus kyselyyn yllätti positiivisesti ja jo tässä vaiheessa materiaalia on tullut monta kymmentä sivua, Mäki-Hakola kiittelee.

Maaseudun hyvinvointi -työryhmän kokoonpano
• Koordinaattori Jalmari Heikkonen, Työterveyslaitos
• Sihteerit: Teemu Hauhia ja Lauri Hyttinen, verkostopalvelut
• Maire Lumiaho, MTK
• Sirpa Lintunen, MTK Pohjois-Savo
• Pirjo Saari, Mela
• Riitta Seppälä, Varavoimaa-Farmarille hanke
• Harri Hellsten, Suomen Yrittäjät
• Rauno Hanhela, Työturvallisuuskeskus
• Mikko Rissanen, Sosiaali- ja Terveysministeriö

Tulevaisuuden maaseutuyrittäjyysryhmän kokoonpano
• Pj. Marko Mäki-Hakola, MTK
• Sihteerit Verkostopalvelut: Joel Karlsson ja Juha-Matti Markkola
• Juuso Kalliokoski, MMM
• Reijo Martikainen, Mavi
• Petri Rinne, SYTY/Leader
• Harri Paloheimo, coreorient/piggybaggy
• Maarit Tiittanen, Punkalaitumen kunta, Maahanmuuttajat maaseudun arjessa -hanke
• Petri Malinen, Suomen Yrittäjät
Lisäksi ryhmä kutsuu teemakohtaisia asiantuntijoita ja yhteistyötahoja.

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020