Tiedon digitaalinen taskusaatavuus maaseudunkin arkea - Smart Countryside -selvitys ottaa selon maaseudun digipalveluista

Smart countryside

Smart Countryside -selvitys liittyy osaltaan hallituksen digitaalisen liiketoiminnan kasvun kärkihankkeeseen, ja sen tarkoituksena on tukea maaseudun asumiseen ja yrittämiseen liittyvää digitaalisuutta. Smart Countryside - Maaseudun palveluiden kehittäminen ja monipuolistaminen digitalisaatiota ja kokeiluja hyödyntämällä -selvityksen tuloksia on tarkoitus käyttää osana poikkihallinnollisia kokeiluja tänä vuonna.

Maaseudun asukkailla halukkuutta digitaalisten palveluiden kehittämiseen

Selvityksestä käy esille, että maaseudun asukkaat ovat valmiita ja halukkaita käyttämään sähköisiä palveluita. Ilman asianmukaista ohjausta digisyrjäytymisen uhka on kuitenkin olemassa.
– Tahto ja toiveet ovat taivaissa digitalisaation suhteen myös maaseudulla, mutta taidot siihen tarttumisessa ovat vajaakäytöllä. Siellä on muutamia, jotka osaavat siihen tarttua, ja ovat hyvin mukana, mutta valitettavasti maaseudulla on paljon paikkoja tai alueita, jotka eivät pääse digitalisaatioon kiinni, tiivisti selvityksen tekemisessä mukana ollut aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n kehitysjohtaja Janne Antikainen.

Digi hiipii myös kirjastoihin ja kylätaloille

Julkiset tilat nousivat digisyrjäytymisen ehkäisyn yhdeksi lääkkeeksi maaseudulla. Mikkelin kirjastotoimen johtaja Virpi Launonen ja Kainuun Nuotta ry:n toiminnanjohtaja Veli-Matti Karppinen kertoivat kirjastojen ja kylätalojen roolista digitaalisuuden edistämisessä.
Mikkelin kirjastoissa lainataan laitteita, tutustutaan 3D-tulostukseen ja pidetään Seniorisurffeja sekä Tietotunteja. Digivalistusta tarjotaan monin eri keinoin. Seniorisurffeilla ja Tietotunneilla tutustutaan laitteisiin ja erilaisiin palveluihin, kuten verkkopankkeihin tai vaikkapa tablettitietokoneisiin.

Kainuun kylätaloissa koulutetaan ja neuvotaan, sekä pidetään myös elektronisia lääkärin vastaanottoja. Toiminnan perusedellytyksiksi nähtiin kuitenkin hyvä ja digitaalisuuden kehittämiseen sitoutunut palvelun tuottaja ja sen henkilöstö ja hyvä tekniikka.
Veli-Matti Karppinen korosti myös nopeiden verkkojen merkitystä osana digitaalisten palveluiden tuottamista maaseudulla.
– Verkot toimivat taajamissa, mutta kun mennään maaseudulle, ei tarvitse kovin kauaksi mennä, niin ollaan ongelmissa, kertoo Karppinen.

Laajakaista käyttöön ja toimivaksi myös maaseudulla

Maa- ja metsätalousministeriön maaseutuylitarkastaja Marianne Selkäinaho toimi Smart Countryside -ohjausryhmän jäsenenä ja on tyytyväinen selvitykseen.

– Selvitys nosti esille tosiasioita ja tiputtaa jalat maan pinnalle. Digitalisaation eteneminen maaseudulla näyttäytyy haasteellisena, mutta ei silti epätoivoisena.
Selkäinaho myös tunnistaa toimivien yhteyksien rakentamisen tarpeen osana digitalisaation hiipimistä maaseudulle.
– Nopeiden laajakaistayhteyksien saatavuuden eteen tarvitaan vielä paljon panostusta. Digiloikkaa ei voida ottaa, ellei toimivia tietoliikenneyhteyksiä ensin rakenneta. Maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitetaan laajakaistainvestointeja maaseudulla sekä verkossa toimivien palvelujen kehittämistä.


Sähköisten palvelujen kehittäminen voi esimerkiksi olla chat-kokeilu kuntien kotisivujen yhteydessä, kuten Ylä-Savon DigitYS-hankkeessa, jossa mukana on Ylä-Savon seitsemän kuntaa.
Laajakaistainvestointeihin keskittyviä hankkeita on rahoitettu ympäri Suomen Äkäslompolon kylästä Sipoon Spjutsundiin. Laajakaistahankkeiden avulla nopeampia yhteyksiä voidaan suunnitella ja rakentaa vaikka koko kylän alueelle. Esimerkiksi Kitön vesiosuuskunnan valokuituverkon laajentaminen tapahtuu vesi- ja viemäriverkon laajennuksen yhteydessä Sipoon Spjutsundiin

Hankkeet voivat keskittyä myös jakamaan tietoa sähköisistä palveluista ja laajakaistaratkaisuista sekä uusien yhteistyökumppaneiden tai toimintatapojen löytämiseen. Näin toimivat Kaista käyttöön -hanke Pohjois-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa sekä Net Working Kvarken -hanke Pohjanmaan Närpiössä.


Kiinnostuitko nopeamman yhteyden rahoituksesta? Lisätietoja maaseudun kehittämisohjelman rahoitusmahdollisuuksista löydät täältä!

Smart Countryside -selvitys:

  • Smart Countryside - Maaseudun palveluiden kehittäminen ja monipuolistaminen digitalisaatiota ja kokeiluja hyödyntämällä -selvitys on osa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa, ja työtä koordinoi liikenne- ja viestintäministeriö. Mukana ovat olleet myös maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, valtioneuvoston kanslia, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.
  • Selvityksen ovat laatineet aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI, Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia, Suomen ympäristökeskus ja Vaasan yliopiston aluetieteen yksikkö.
  • Smart Countryside -selvityksen apuna käytettiin kirjallista aineistoa, tilasto- ja rekisteriaineistoa sekä asiantuntijahaastatteluja.
  • Selvityksen teon aikana saatuja tutkimustuloksia keskustelutettiin digikahviloissa Kauhajoella, Rääkkylässä, sekä Kuhmossa. Tulevaisuusverstaita järjestettiin Turussa, Joensuussa ja Kiteellä.
  • Selvitystä vertailtiin myös kansainvälisesti Kanadan ja Skotlannin digitaalisuusstrategioihin.
  • Lue selvitys täältä.
  • Tallenne on katsottavissa täältä.
Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020