Valtakunnalliset maaseutuhankkeet valittu

ELY-keskukset ovat valinneet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta vuonna 2017 rahoitettavat valtakunnalliset hankkeet.

Haku keskittyi kolmeen teemaan:

  1. Uuden hankintalain mahdollisuudet,
  2. palveluiden digitalisaation uudet mahdollisuudet ja
  3. maataloustuotannon kehittäminen.

Haussa esitetyistä kuudesta hankkeesta kaksi valittiin rahoitettaviksi.

Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi (MAHVA)

Hakija: Turun yliopisto, yhteistyökumppaneina Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy ja Savon koulutuskuntayhtymä.

Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa ja osaamista julkisista hankinnoista pk-yrityksissä ja hankintoja tekevissä yksiköissä, jotta maaseudun yritysten kilpailukyky kasvaisi. Hanke haluaa luoda ja vahvistaa yhteistyötä ja kumppanuuksia pk-yrittäjien kesken sekä edistää vuoropuhelun syntymistä pk-yritysten ja hankintoja tekevien välillä. Hankkeessa keskitytään neljään maaseudun yritystoiminnan näkökulmasta keskeiseen teemaan: kuljetus, ympäristöpalvelut, energia ja ruoka.

Yhteyshenkilö: Päivi Töyli, Turun yliopisto

Maaseudun kuljetusten ja liikkumisen digiboksi

Hakija: Vaasan yliopisto, yhteistyökumppanina VTT Oy

Hankkeessa kerätään, työstetään ja jaetaan tietoa, kuinka 1.7.2018 voimaan astuva laki liikenteen palveluista vaikuttaa maaseudulla kuljetuksiin ja liikkumiseen. Tärkeää on viestiä siitä, kuinka muutos voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla erilaisissa maaseudun pk-yrityksissä. Hankkeen tavoitteena on lisätä maaseudun pk-yritysten valmiuksia liikenteen ja kuljetusten muutokseen sekä digitaalisuuden hyödyntämiseen.

Yhteyshenkilö: Heli Siirilä, Vaasan yliopisto

Lisätietoja

hankkeiden sisällöstä yhteyshenkilöt:
Päivi Töyli, Turun yliopisto, etunimi.sukunimi@utu.fi, p. 040 189 1929

Heli Siirilä, etunimi.sukunimi@uva.fi, p. 029 4498 557

valtakunnallisten hankkeiden valinnasta: Hämeen ELY-keskus

asiantuntija Lassi Hurskainen, 0295 025 046

kehittämispäällikkö Timo Kukkonen, 0295 025 065

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

arkisto.maaseutu.fi

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020