EU on valinnut Taiteen Wirtapiiri -yhteisötaidehankkeen hyvän käytännön esimerkkihankkeeksi

Pohjoisen Keski-Suomen alueella vuodesta 2016 lähtien toiminut Taiteen Wirtapiiri -hanke on huomioitu Euroopan Unionin Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston toimesta. Hanke on valittu hyvän käytännön esimerkkihankkeeksi, koska sen katsotaan tukevan EU:n koheesio-politiikan tavoitteita.

EU:n aluekehityksen pääosasto on lähestynyt tiedotusyhteistyökumppanin kautta hankkeen projektipäällikkö Jaana Bombinia ja pyytänyt yhteistyötä artikkelin laatimiseksi hankkeesta. Artikkeli tullaan julkaisemaan EU:n verkkosivuilla, jonne se tallentuu esimerkkihankkeita sisältävään tietopankkiin.

Komissaarit sekä ministeriön edustajat käyttävät tietopankissa olevia artikkeleita usein esimerkkeinä esitellessään alueellisia ja paikallisia hyviä käytänteitä. Esimerkkihankkeita halutaan tukea jakamalla artikkeleita sidosryhmille sekä eri maiden tiedotusvälineille.
Valinta osoittaa, että EU:n näkökulmasta maaseudun alueella toimivat hankkeet ovat kilpailukykyisiä isoissa kaupungeissa toimivien hankkeiden kanssa. 2014 alkaneella hankekaudella on Suomesta valittu tietopankkiin neljä hanketta, joista kaikki on toteutettu tähän mennessä isoissa asutuskeskuksissa.

Taiteen Wirtapiiri -hanke on Witas Oy:n hallinnoima ja Leader Viisari ry: n rahoittama maaseudun kehittämishanke ja sitä on koordinoinut viitasaarelainen kuvanveistäjä, yhteisötaiteilija Jaana Bombin. Hanke on toiminut neljässä kunnassa Kinnulassa, Kivijärvellä, Pihtiputaalla ja Viitasaarella. Hankkeen avulla on toteutettu yhteisöllisesti lukuisia ympäristötaideteoksia ja viihtyvyysympäristöjä paikallisidentiteetin ja paikallisuuden näkökulmasta ihmisiä osallistaen.

Tutustu myös:

Luovuus kuuluu kaikille –hanketarina

Video Taiteen Wirtapiiri -hanketutustumisretkestä

Video Viitasaaren torinranta -yhteistyöstä

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020