Lähde mukaan Baltic Leadership Programme on Youth & Bioeconomy –koulutusohjelmaan

Koulutusohjelma tuo kaivattua draivia biotalousalan uudistamiseen houkuttelemalla erityisesti nuoria mukaan työhön.

Nuorempien sukupolvien edustajat ovat elintärkeitä biotalousalan innovatiivisen uudistamisen kannalta. Tulevaisuuteen tähyäminen ja kehittyminen alalla on välttämätöntä, jotta yhteiskunnan muuttuminen fossiilisesta biopohjaiseen olisi mahdollista. Nuoret (ohjelman näkökulmasta korkeintaan 30-vuotiaat) tulisi kuitenkin saada osallistumaan ja innostumaan nykyistä enemmän biotaloudesta ja alan mahdollisuuksista − tähän haasteeseen vastataan nyt Baltic Leadership Programme on Youth & Bioeconomy –koulutusohjelmalla. Ohjelma on osa Ruotsin hallinnoimaa Itämeristrategian alaista maaseudun kehittämistä.

Youth & Bioeconomy -toiminnan kulmakiviä ovat yhteistyö, vertaisoppiminen ja mentorointi sekä verkostoituminen. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat mm. uusien sidosryhmien innostaminen, osallistaminen ja yhteistyö, innovatiivinen ja rajoja rikkova ajattelutapa sekä viestintä. Ohjelma sisältää yhteisiä kokoontumisia Tukholmassa ja Vilnassa sekä verkkotapaamisia lokakuun 2018 ja tammikuun 2019 välisenä aikana.

Osallistuminen on nuorille osallistujille täysin maksutonta, muut osallistujat kustantavat matkakulunsa itse. Ohjelma on suunnattu ensisijaisesti nuorisojärjestöjen edustajille.

Tutustu esitteeseen.

Haku päättyy 22.8.2018 (Hakulomake)

Lisätietoja: Gabor Schneider,
gabor.schneider@si.se
Puh: +46-8-453 78 59,
Mobile: +46-732-318521

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020