Maatilojen yrittäjät innostuneita liikennebiokaasusta – biokaasulla kulkevien ajoneuvojen vähyys pullonkaulana

Maa- ja metsätalousministeriö on selvittänyt maatilojen mahdollisuuksia toimia liikennebiokaasun tuottajina ja myyjinä. Biokaasun tuotanto ja jakelu kiinnostavat yrittäjiä, mutta muun muassa kaasuajoneuvojen vähäinen määrä hidastaa biokaasun käytön lisääntymistä. Selvitys antaa lukuisia ehdotuksia etenkin pieniin biokaasulaitoksiin kohdistuvan byrokratian purkamiseksi ja toimintaedellytysten parantamiseksi.

Tarkastelussa oli erityisesti liikenteessä ja maatilojen työkoneissa käytettävän biokaasun tuotanto ja biokaasulaitokset, joissa raaka-aineena käytetään maatalouden ja elintarviketeollisuuden sivuvirtoina syntyvää biomassaa.

– Selvityksestä ilmenee, että maatilojen yrittäjät ja muut biokaasualan toimijat ovat innostuneita liikennebiokaasusta uutena tuotantosuuntana ja keinona lisätä energiaomavaraisuutta. Samalla kävi kuitenkin selväksi, että rahoitus- ja lupaprosesseja on vielä parannettava. Viranomaisten yhteistyötä ja tiedonvälitystä toimijoiden suuntaan tulee lisätä, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Lue koko uutinen maa- ja metsätalousministeriön sivuilta.

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020