Valtakunnalliset hankkeet valittu

ELY-keskukset ovat valinneet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020 rahoitettavat valtakunnalliset hankkeet. Nyt valitut hankkeet käynnistyvät vuoden 2018 aikana. Hakujaksolla 12.3.–4.5.2018 jätettiin kaikkiaan kymmenen hakemusta, joista rahoitettavaksi valittiin seitsemän hanketta.


Kasvualojen ja uusien elinkeinoalojen kehittäminen

SUPERHYVÄ - Uusilla avauksilla menestykseen

Tavoitteena on auttaa elintarvikealan yrityksiä kehittämään hyvinvointituotteisiin liittyvän markkinatiedon, uuden raaka-ainetietouden, tuotekehityksen ja valmistusteknologioiden avulla uusia tuotteita ja ratkaisuja, joiden avulla yritykset voivat saavuttaa uutta liiketoimintaa ja parantaa kannattavuuttaan. Hyvinvointituotteita ovat mm. kasvistuotteet, erityisruokavaliotuotteet, ravintolisät, funktionaaliset tuotteet, superfood-tyyppiset tuotteet, hyönteistuotteet sekä luonnonkosmetiikka ja syötävä kosmetiikka. Hankkeen kohderyhmänä ovat maaseudulla sijaitsevat pienyritykset.

Hakija: Foodwest Oy, yhteyshenkilö Eeva-Liisa Häkli

Luomubuumi -Lisää luomutuotteita rohkeilla kokeiluilla ja paremmalla osaamisella

Kasvava luomukysyntä tarjoaa paljon uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä maatiloille että kotimaisille elintarvikeyrityksille, joista valtaosa on maaseudun pieniä toimijoita. Päätavoitteena on rohkaista maaseudun yrittäjiä ja yritystoiminnan aloittamista suunnittelevia näkemään luomun kasvava kysyntä ja sen tarjoamat mahdollisuudet sekä lisätä suomalaisten luomuelintarvikkeiden ja luomuluonnontuotteiden tuotantoa.

Hakija: Luonnonvarakeskus, yhteyshenkilö Sari Iivonen

Tiedolla hyönteisalan tulevaisuuteen

Hankkeessa haetaan uusinta tietoa hyönteisalan yrittäjyyteen liittyen. Saatua tietoa jaetaan alueilla tarkoituksena lisätä hyönteisalalla aloittavien tai uutta liiketoimintaa suunnittelevien yritysten ymmärrystä hyönteisalan erityispiirteistä sekä mahdollisuuksia hyödyntää alueellisia vahvuuksia sekä arvoverkkoja.

Hakija: Luonnonvarakeskus, yhteyshenkilö Susanne Heiska

More than honey / Muutakin kuin hunajaa

Tavoitteena on tuottaa Suomen oloihin sopeutuneiden mehiläisemojen kasvattamiseen sekä mehiläispesän muiden tuotteiden (kuhnuritoukat, perga, siitepöly, propolis, emomaito, mehiläisvaha) laadukkaaseen tuottamiseen ja kaupallistamiseen liittyvää osaamista. Hankkeessa syntyy yhteistoimintaa, jonka ansiosta Suomen mehiläistarhauksen kannattavuus ja kilpailukyky paranevat ja alan koulutuskanavat monipuolistuvat.

Hakija: Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML ry, yhteyshenkilö Stanislav Jas

Kansainvälisen osaamisen kehittäminen liiketoiminnassa

Export Factory for Bio-Forestry

Tarkoituksena on koota osaajia EXPORT FACTORY - vientitoiminnan kiihdyttämöön, joka auttaa metsäbiotalouden yrityksiä kansainvälistymään. Tavoitteena on tuottaa yrityksille merkittävää tiedon ja osaamisen lisäystä yritysten oman toiminnan, uusien tai parannettujen tuotteiden, prosessien tai palveluiden kehittämiseksi. Hankkeessa tämä tieto jaetaan neuvontaan ja koulutukseen osallistuvien yritysten kanssa ja sovitetaan se yhdessä liiketoiminnan tarpeisiin.

Hakija: Suomen metsäkeskus, yhteyshenkilö Jouni Silvast

MarketWise -kansainvälisen markkinatiedon välityshanke

Hanke välittää kansainvälistä markkinatietoa elintarvikealan mikro- ja pk-yrityksille. Tavoitteena on yritysten tuotekehityksen, innovoinnin ja kansainvälistymisvalmiuksien edistäminen tiedonvälityksen keinoin. MarketWise -hanke seuraa vientimarkkinoiden kehitystä, analysoi ja välittää tietoa yrityksille helposti saatavilla olevassa muodossa. Hankkeen tuloksena elintarvikealan yleinen kansainvälisen markkinaymmärryksen taso nousee ja yritykset saavat paremmat valmiudet korkean lisäarvon tuotteiden kehittämiseen kansainvälisille markkinoille. Hanke aktivoi yrityksiä viennin uralle ja parantaa siten etenkin maaseudun yritystoiminnan harjoittamisen edellytyksiä.

Hakija: Fennopromo Oy, yhteyshenkilö Eeva-Liisa Lilja

Hungry for Finland - Ruokamatkailun tuotteistaminen

Tavoitteena on saada ruokamatkailu alueellisesti näkyvämpään rooliin niin kotimaassa kuin kv-markkinoilla ja tuottaa yhdistelmätuotteita, joissa ruoka on houkutteleva tekijä. Hungry for Finland - ruokamatkailun tuotteistamishanke täydentää alueellisia ja paikallisia hankkeita valtakunnallisesti tuoden yhtenäisiä työkaluja ja sparrausta. Hanke tehostaa asiakas- ja markkinaymmärrystä, kansainvälistymis- ja vientiosaamista, kestävää kehitystä ruokamatkailussa sekä avauksia kansainvälisille markkinoille elämyksellisten ruokamatkailutuotteiden myötä.

Hakija: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, yhteyshenkilö Kristiina Havas

Rahoituspäätökset ovat tässä vaiheessa ehdollisia. Hakijoilta edellytetään päätettyjen rahoituskehysten varaan rakennettua hankesuunnitelmaa ja kustannusarviota.


​Lisätietoja Hämeen ELY-keskuksesta:
asiantuntija Lassi Hurskainen, 0295 025 046

kehittämispäällikkö Timo Kukkonen, 0295 025 065
sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020