Äänestä suosikkiasi vuoden yhteisrakentamisteoksi!

MPY Palvelut Oyj: Vanhat kuntakeskukset valokuidun piiriin on saanut maaseutuohjelman rahoitusta hankkeeseensa. Ja se on ehdolla vuoden yhdteisrakentamisen teoksi - käy äänestämässä!

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin yhteistyössä alan toimijoiden kanssa järjestämässä Vuoden yhteisrakentamisteko -kilpailussa etsittiin uusia toimintatapoja, joilla eri infraverkkojen rakentaminen yhteistyössä helpottuisi, säästettäisiin rakentamiskustannuksia sekä parannettaisiin verkkojen laatua sekä toimivuutta. Samalla ehkäistäisiin maanrakentamisesta aiheutuvaa haittaa alueen käyttäjille. Mukaan saatiin kattava joukko loistavia hankkeita eri puolilta Suomea.

Lue lisää: yhteisrakentaminen.fi

On aika äänestää yleisön voittajasuosikkia Vuoden yhteisrakentamisteko 2019 -kilpailussa! Äänestyksen perusteella jaetaan yleisön suosikki -palkinto.

Äänestysaikaa on 24.10. asti.

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020