Elinkeinot, työllisyys ja yrittäjyys -kilpailusarjan finalistit

Maaseuturahaston hankekilpailussa valitaan ohjelmakauden 2014–2020 vaikuttavimmat hankkeet ja yritystukea hyödyntäneet yritykset. Tutustu Elinkeinot, työllisyys ja yrittäjyys -kilpailusarjan finalisteihin videoiden kautta ja äänestää omaa suosikkiasi yleisöäänestyksessä!

RuokaSavo

RuokaSavo-hankkeella on edistetty merkittävästi Pohjois-Savon maaseutuvisiota olla vuonna 2020 kansainvälisesti tunnettu ruokamaakunta; Sen vaikutuksesta alueelle on myönnetty eurooppalaisen ruokamaakunnan status (European Region of Gastronomy). Hanke on lisännyt paikallisen ruoan ja ruokakulttuurin arvostusta: se on tuonut pohjoissavolaisille lähiruokaa tunnetummaksi ja lisännyt paikallisen tuotannon arvostusta. Hanke on myös edistänyt merkittävästi maakunnan elintarvike- ja matkailualojen toimijoiden välistä yhteistyötä ja lisännyt toimijoiden ammattimaisuutta.

Kokkolan Nahka Oy – Parempaa purtavaa: ekologisia ja eettisiä puruluita koirille

Kokkolan Nahka Oy on maailman johtava hirvennahan valmistaja. Toiminta kattaa hirvennahkojen keräämisen metsästysseuroilta Pohjoismaista sekä nahan valmistuksen alusta loppuun. Kun hirvennahkojen alalajitelmien ja haljaksen jalostaminen nahaksi alkoi käydä kannattamattomaksi, täytyi keksiä uutta. Näin syntyi ajatus aloittaa koirien puruluiden valmistus huonommista nahan osista.

HLS-Robo

HLS-Robo-hankkeen aikana opiskelijat ja asiantuntijat törmäytettiin Satakunnan, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen teollisuuskentällä toimivien yritysten kanssa. Näin yritykset saivat uutta oppia ja ajattelumalleja, tekivät robotiikkainvestointeja ja saivat vastauksia osaajapulaansa. Samalla yritysten tarpeisiin vastanneet opiskelijat saivat oppia oikeiden, yrityselämälle tehtävien kehittämistöiden kautta, mutta löysivät myös töitä ja työllistymismahdollisuuksia.

Hakola Huonekalu Oy: Hakolan uusi toimintakonsepti

Hakola Huonekalu Oy valmistaa erilaisia huonekaluja, kuten esim. sohvia, nojatuoleja, sänkyjä ja muita verhoituja tuotteita sekä puukalusteita. Ajan saatossa globalisaatio ja ihmisten kulutustottumusten muutokset vaikuttivat negatiivisesti perinteiseen huonekalutuotantoon ja useita alan yrityksiä joutui lopettamaan toimintansa. Hakola Huonekalu Oy lähti rohkeasti muuttamaan toimintaansa ja haki siihen myös apua asiantuntijoilta. Yritykselle luotiin kokonaan uusi toimintakonsepti, joka tarkoitti uuden jakelukanavan – oman verkkokaupan – rakentamista.

#wildwonders

#wildwonders on neljän maan yhteinen Leader-hanke, jonka tavoitteena on lisätä villiruokaan liittyvää osaamista, villiruoan hyödyntämistä sekä villiruokaan liittyvää yritystoimintaa ja tuotekehittelyä. Hankkeen aikana jokaiseen kumppanimaahan (Suomi, Latvia, Liettua, Skotlanti) on luotu omat Villiruokafestarit, jonka malli on kehitetty Pohjois-Karjalassa, Ilomantsissa. Hanke on yhdistänyt kolme maata saman asian äärelle oppimaan toinen toisiltaan ja innostamaan yrityksiä ja yksittäisiä maaseudun asukkaita rohkeasti viemään luonnon antimiin liittyviä ideoita eteenpäin yritystoiminnaksi saakka.

Muokkauspäivämäärä: Sep 28, 2022