Biojalostamo kurkistus

Kansainvälistä verkostoitumista Belgiassa

Maa­seu­tu­ver­kos­to­pal­ve­lut vah­ven­net­tu­na Ma­vin, Jy­väs­Rii­hen ja MMM:n edus­ta­jil­la ver­kos­toi­tui hel­mi­kuus­sa Brys­se­lis­sä toi­mi­viin kan­sain­vä­li­siin ja suo­ma­lai­siin toi­mi­joi­hin sekä Bel­gi­an Val­lo­ni­an maa­seu­tu­ver­kos­tos­sa toi­mi­viin kol­le­goi­hin.

Kolmipäiväisen matkan tahti oli hengästyttävä, kaikkiaan vierailukohteita yksistään Brysselissä kertyi 10. Tutustu matkakertomukseen, josta löydät myös esitysmateriaaleja. Kertomuksessa selviää myös se, mitä ihmettä Tommi puuhailee kuvassa.

Yhteistyötapaaminen Belgiassa 6.-8.2.2018

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020