Yrittaja

Maaseudun monipuolinen yritysrahoitus on ulottuvillasi

Oletko maaseudun yrittäjä tai sellaiseksi aikova? Sinun kannattaa tutustua maaseudun yritystukiin. Ne tarjoavat mahdollisuuksia monenlaisille yrityksille, aloittaville ja laajentaville, toimintansa kehittämiseen. Maaseudun yritystukia voit saada, vaikka et harjoittaisikaan maataloutta yritystoiminnan lisäksi. Yritysten perustamista ja investointeja tuetaan, jotta maaseudulle syntyisi lisää yritystoimintaa ja työpaikkoja. Tuki ei saa kuitenkaan vääristää kilpailua.

Vaihtoehto 1: Olet perustamassa yritystä ja sinulla on jo valmiiksi hiottu liiketoimintasuunnitelma


Jos harkitset yrityksen perustamista ja sinulla on jo valmis liiketoimintasuunnitelma, voit hakea yrityksen perustamistukea. Perustamistuki helpottaa yritystoiminnan aloittamista ja rohkaisee sinua uutena yrittäjänä yrityksen alkutaipaleella.

Voit saada perustamistukea 5 000–35 000 euroa ja se maksetaan kahdessa tai kolmessa erässä.

Perustamistukea voit käyttää yrityksen perustamissuunnitelman toteuttamiseen, esimerkiksi seuraaviin toimenpiteisiin:

 • liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostamiseen
 • tuotekehityshankkeisiin
 • tuotannon pilotointiin
 • markkinointisuunnitelman laatimiseen
 • koemarkkinointiin
 • kansainvälistymisselvitykseen.

Löydät Yritys-Suomi.fi:stä runsaasti tietoa uuden yrityksen perustamisesta ja sen edellyttämistä toimenpiteistä: www.yrityssuomi.fi.

Vaihtoehto 2: Sinulla on jo olemassa yritys, mutta haluaisit uudistaa yrityksesi liiketoimintaa

Myös toimiva yritys voi saada perustamistukea, jos se uudistaa merkittävästi liiketoimintaansa. Kokeiluun tukea voidaan myöntää 2 000–10 000 euroa.

Tärkeintä on laatia toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma ennen tuen hakemista. Voit käyttää pohjana yleisesti käytössä olevia liiketoimintasuunnitelmamalleja, esimerkiksi Yritys-Suomi-palvelun netissä laadittavaa liiketoimintasuunnitelmaa.

Katso kartasta, sijaitseeko yrityksesi maaseudulla
Kartalla vihreä alue maaseutua. Tarkenna karttaa oikean reunan säätimestä ja klikkaa haluamaasi kohtaa kartalla. Voit hakea myös osoitetta vasemman reunan hakukentällä.

Vaihtoehto 3: Harkitset investointia, mutta mietit, miten se olisi järkevää toteuttaa

Ennen investoinnin toteuttamista voit hakea tukea investoinnin edellytysten selvittämiseen ja suunnitteluun. Investoinnin toteutettavuustutkimukseen myönnetty tuki on tarkoitettu asiantuntijapalveluiden hankintaan. Tuki ei edellytä investoinnin toteuttamista – selvityshän voi päätyä lopputulokseen, että investoinnin toteuttaminen ei ole järkevää.

Toteutettavuustutkimuksella voit selvittää esimerkiksi, onko tarkoituksenmukaisempaa hankkia valmis tuotantorakennus sen sijaan, että rakentaisit uuden. Samoin voidaan selvittää, olisiko taloudellisempaa hankkia koneita käytettynä, vaikka käytettyihin koneisiin tukea ei voidakaan myöntää.

Toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää tukea maataloustuotteiden jalostusyrityksille 40 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista. Muille yrityksille toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää de minimis -tukena 50 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista.

Vaihtoehto 4: Olet päätynyt siihen, että yrityksesi kannattaa nyt investoida, mutta kaipaat lisärahoitusta

Investointituet ovat tehokas työkalu rakentaessasi yrityksesi tulevaisuutta. Maaseudun investointituet tarjoavat monipuolisen valikoiman mahdollisuuksia erilaisille yrityksille.

Investointitukea voi hakea:

 • koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan
 • rakennusten hankintaan ja rakentamiseen
 • aineettomiin investointeihin, kuten ohjelmistojen, patenttien ja valmistusoikeuksien hankintaan.

ELY-keskukset ja Leader-ryhmät käyttävät valintaperusteita valitessaan rahoitettavia hankkeita. Tavoitteena on varmistaa hakijoiden tasapuolinen kohtelu ja varojen käyttö tarkoituksenmukaisimmalla tavalla maaseudun kehittämiseen. Valintaperusteita ovat mm. suunnitellun yrityksen sijainti, työllistävyys ja toiminnan uutuusarvo.

Myös liiketoimintasuunnitelman realistisuudella ja perusteellisuudella on valinnassa suuri merkitys. Liiketoimintasuunnitelman ja valintakriteerien täyttymisen perusteella ELY-keskus arvioi investointihankkeen menestymismahdollisuuksia.

Vaihtoehto 5: Haluat kehittää yritystäsi, mutta huomaat, että enemmän voisi saada aikaan yhteistyössä muiden yritysten kanssa

Yhteistyöhanke on elinkeinojen kehittämishanke, jonka kaksi tai useampi toimija toteuttaa yhdessä. Yhteistyö voi olla yritysten välistä yhteistyötä (esimerkiksi yritysryhmähankkeet), yritysten ja kehittäjätahojen yhteistyötä tai kehittämis- ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä. Yhteistyöhankkeen tulosten tulee olla yleisesti hyödynnettävissä mahdollisimman pian hankkeen päättymisen jälkeen.

Yhteistyöhankkeella voidaan esimerkiksi

 • kehittää yritysten yhteisiä tuotteita tai tuoteperheitä
 • rakentaa mikroyritysten tuotannollista yhteistyötä sekä tukea matkailua harjoittavien mikroyritysten matkailupalveluiden kehittämistä, markkinointia ja myyntiä
 • kehittää uusia tuotteita ja menetelmiä maaseudun pienissä yrityksissä
 • kehittää elintarvikkeiden lyhyitä toimitusketjuja ja paikallisia markkinoita
 • kehittää samaan aikaan omaa yritystä ja tehdä muiden ryhmän yritysten kanssa yhteisiä kehittämistoimenpiteitä

Uutta virtaa yrittäjyyteen yhteistyöhankkeista

Näin haet maaseudun yritystukea

Maaseudun yritystukia voi hakea

 • vähintään 18-vuotias luonnollinen henkilö
 • osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja osuuskunta*
 • pieni tai keskisuuri yritys
 • maatila.

* Kun tukea myönnetään yhtiölle tai osuuskunnalle, määräysvalta näissä tulee olla 18 vuotta täyttäneillä henkilöillä.

Tuettavaa yritystä koskevat ehdot:

 • Tuettavan yrityksen tulee sijaita maaseudulla.
 • Yrityksellä on edellytykset jatkuvaan, kannattavaan toimintaan.
 • Yrityksen on annettava pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle (yrittäjä tai palkattu työntekijä) tai työllistettävä työntekijöitä yhteensä 1 henkilötyövuoden verran. Maatilan yhteydessä muuta yritystoimintaa harjoitettaessa riittää, että yritystoiminta yhdessä maatilalla harjoitettavan muun toiminnan kanssa antaa yhdelle henkilölle toimeentulon.
 • Työntekijöillä on riittävä ammattitaito.
Muokkauspäivämäärä: Sep 23, 2020