Viestinnän arviointi

Maaseutuohjelman viestinnän arviointi selvittää miten kauden alussa asetetuissa tavoitteissa on onnistuttu.

Viestinnän arvioinnissa tarkastellaan, kuinka kohderyhmät on tavoitettu ja miten valtakunnallinen rakenne toimii eri kohderyhmien tavoittamisessa. Arviointi on valmistunut kesäkuussa 2019 ja sen toteutti Kaskas Media.

Viestinnällä on suuri rooli maaseutuohjelman toimeenpanossa. Onnistunut viestintä houkuttelee maaseudun kehittäjiä, yrittäjiä ja asukkaita hakemaan rahoitusta ja kertomaan sen avulla saaduista tuloksista. Viestintä pitää maaseudun tärkeyttä esillä julkisessa keskustelussa ja vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen sekä maaseudusta että EU:n jakamasta rahoituksesta. Hyvällä sisäisellä viestinnällä varmistetaan, että maaseutuohjelman eri toteuttajat jakavat tietoa ja tekevät yhteistyötä keskenään.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 viestinnän arviointi

Lisätiedot: erityisasiantuntija Meri Kiikkala, 050 453 2803

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020