Leader-ryhmän toiminta

Leader-ryhmä on rekisteröity yhdistys, joka kannustaa maaseudun asukkaita kehittämään omaa aluettaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään työpaikkoja ja yrityksiä.

Leader on sekä yhdistys että toimintatapa. Toiminta tapahtuu alueen yhdistysten ja yritysten kautta, aluetta piristetään ja kehitetään monella tavoin. Leader-ryhmä tarjoaa rahoitusta ja yhteistyötä ideoiden toteuttamiseen. Leader-ryhmässä yhdistyksen palkkaamat työntekijät ja toiminnasta vastaa yhdistyksen hallitus. Leader-ryhmien toimintaa yhdistyksinä koskee yhdistyslaki ja siihen liittyvät muut reunaehdot, kuten yhdistyksen omat säännöt.

Toimintapana Leader on kuitenkin enemmän kuin yhdistyksenä toimimista. Se on menetelmä, joka perustuu alhaalta ylöspäin periaatteeseen: paikalliset itse tietävät, mitä heidän alueellaan olisi hyvä tehdä. Leader-toimintatapa nojautuu seitsemään periaatteeseen:

Leader-ryhmän hallituksen toiminta

Leader-ryhmän hallitus kootaan niin sanotun kolmikantaperiaatteen mukaisesti: kolmasosa jäsenistä edustaa julkista hallintoa, toinen kolmannes paikallisia yhdistyksiä ja loput alueen asukkaita. Kolmikannalla halutaa varmistaa avoimuus ja tasapuolisuus päätöksenteossa sekä uusien ihmisten saaminen mukaan toimintaan.

Hallitusten jäsenten erovuoroisuus määritellään yhdistyksen säännöissä. Maa- ja metsätalousministeriön linjauksen mukaan Leader-ryhmän hallituksen jäsen voi olla yhtäjaksoisesti hallituksessa enintään kuusi vuotta, jotta taataan hallitusjäsenten vaihtuvuus.

Mitä eri organisaatiot tekevät

Leader-ryhmät myöntävät rahoitusta maaseudun kehittämiseen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman eli maaseutuohjelman kautta. Tehtävänjako eri organisaatioiden välillä on seuraava:

  • Maa- ja metsätalousministeriö hallinnoi maaseutuohjelmaa sekä valitsee Leader-ryhmät, hyväksyy niiden paikalliset suunnitelmat ja osoittaa ryhmäkohtaisen rahoituksen.
  • Ruokavirasto hallinnoi tukia valtakunnallisesti, antaa tukiin liittyviä ohjeita, laatii lomakkeita ja vastaa tukien maksatuksesta ja valvonnasta.
  • Kun Leader-ryhmä on antanut hyväksyntänsä tietylle hankkeelle tai yritysrahoitukselle, tarvitaan asialle vielä viranomaispäätös, jonka tekee alueen ELY-keskus.
Muokkauspäivämäärä: Oct 25, 2021