Edistymisen mittarit

Maaseutuohjelman 2014-2022 edistymistä arvioidaan seuraavien indikaattorien valossa. Luvuissa on mukana 31.12.2022 mennessä maksettu rahoitus. Lisäksi käynnissä on lukuisia hankkeita.
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 tavoitteet ja toteuma
Tavoite rahoituskaudelle 2014-2020(2023) josta Leader-ryhmien osuus

Tavoite 2025 (ei sis. elvytystä)

josta Leader-ryhmien osuus Toteuma 31.12.2022*

*Päättyneet hankkeet ja hankkeet, joista on maksettu vähintään yksi välimaksu

josta Leader-ryhmien osuus Elvytysrahoitus

Tavoite

Toteuma 31.12.2022
Koulutukseen osallistuneet henkilöt 25 000 hlö 5 000 hlö44 700 hlö5 600 hlö 81 606 hlö 6 391 hlö
Investointitukea saaneet maatilat 7 000 tilaa 9 000 tilaa 7 708 tilaa 500 704 tilaa
Nuorten viljelijöiden aloitustukea saaneet 2 700 tilaa 2 700 tilaa 1 999 tilaa
Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostukseen, markkinoille saattamiseen ja kehittämiseen investoineet yritykset 550 yritystä 50 yritystä750 yritystä150 yritystä 816 yritystä 189 yritystä 100 16 yritystä
Eläinten hyvinvoinnin edistämiseen sitoutuneet maatilat 4 500 tilaa 6 100 tilaa 5 601 tilaa
Neuvontaa saaneet maatilat 43 000 tilaa 43 000 tilaa 22 932 tilaa
- neuvontakäynnit (ei sis. tavoitteeseen) n. 101 000 kpl
Ympäristö- ja ilmastotoimiin sitoutuminen 83 % KMM:sta** 83 % KMM:sta 90%
Luonnonmukaiseen tuotantoon sitoutuminen 16 % KMM:sta** 16 % KMM:sta 13,8%
Yritysten perustaminen ja toiminnan kehittäminen 6 000 yritystä 500 yritystä6 600 yritystä2 000 yritystä 6 434 yritystä 3 177 yritystä 400

93 yritystä

Luodut työpaikat 5 700 työpaikkaa 1 700 työpaikkaa7 000 työpaikkaa2 500 työpaikkaa 11 778 työpaikkaa 3 802 työpaikkaa
- lisäksi muut yritys- ja hanketoiminnassa luodut työpaikat (ei sis. tavoitteeseen) 3 843 työpaikkaa 840 työpaikkaa
- lisäksi myötävaikutetut työpaikat (ei sis. tavoitteeseen) n. 50 000 työpaikkaa
Hankkeet 3 910 hanketta 3 000 hanketta6 010 hanketta4 500 hanketta
- palveluiden ja kylien kehittäminen 3 500 hanketta 5 100 hanketta 5 249 hanketta 4 856 hanketta
- laajakaistahankkeet 100 hanketta 100 hanketta 154 hanketta 34 hanketta 40

13 hanketta

- yhteistyötoimet 310 hanketta 810 hanketta 1 159 hanketta 315 hanketta 20 7 hanketta
- lisäksi koulutus- ja tiedosvälityshankkeet (ei sis. tavoitteeseen) 490 hanketta 152 hanketta
Muokkauspäivämäärä: Oct 10, 2023