Edistymisen mittarit

Maaseutuohjelman 2014-2020 edistymistä arvioidaan seuraavien indikaattorien valossa. Luvuissa on mukana 31.12.2021 mennessä maksettu rahoitus. Lisäksi käynnissä on lukuisia hankkeita.
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 tavoitteet ja toteuma
Tavoite rahoituskaudelle 2014-2020(2023) josta Leader-ryhmien osuus

Tavoite 2025 (ei sis. elvytystä)

josta Leader-ryhmien osuus Toteuma 31.12.2021*

*Päättyneet hankkeet ja hankkeet, joista on maksettu vähintään yksi välimaksu

josta Leader-ryhmien osuus Elvytysrahoitus Toteuma 31.12.2022
Koulutukseen osallistuneet henkilöt 25 000 hlö 5 000 hlö52 000 hlö5 600 hlö 71 983 hlö 6 146 hlö
Investointitukea saaneet maatilat 7 000 tilaa 9 000 tilaa 6 302 tilaa 419 tilaa
Nuorten viljelijöiden aloitustukea saaneet 2 700 tilaa 2 700 tilaa 2 009 tilaa
Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostukseen, markkinoille saattamiseen ja kehittämiseen investoineet yritykset 550 yritystä 50 yritystä750 yritystä150 yritystä 683 yritystä 144 yritystä 4 yritystä
Eläinten hyvinvoinnin edistämiseen sitoutuneet maatilat 4 500 tilaa 6 100 tilaa 5 884 tilaa
Neuvontaa saaneet maatilat 43 000 tilaa 43 000 tilaa 21 785 tilaa
- neuvontakäynnit (ei sis. tavoitteeseen) n. 82 000 kpl
Ympäristö- ja ilmastotoimiin sitoutuminen 83 % KMM:sta** 83 % KMM:sta 90%
Luonnonmukaiseen tuotantoon sitoutuminen 16 % KMM:sta** 16 % KMM:sta 13,5%
Yritysten perustaminen ja toiminnan kehittäminen 6 000 yritystä 500 yritystä6 600 yritystä2 000 yritystä 5 442 yritystä 2 588 yritystä

19 yritystä

Luodut työpaikat 5 700 työpaikkaa 1 700 työpaikkaa7 000 työpaikkaa2 500 työpaikkaa 5 831 työpaikkaa 2 209 työpaikkaa
- lisäksi muut yritys- ja hanketoiminnassa luodut työpaikat (ei sis. tavoitteeseen) 2 709 työpaikkaa 705 työpaikkaa
- lisäksi myötävaikutetut työpaikat (ei sis. tavoitteeseen) n. 50 000 työpaikkaa
Hankkeet 3 910 hanketta 3 000 hanketta6 010 hanketta4 500 hanketta
- palveluiden ja kylien kehittäminen 3 500 hanketta 5 100 hanketta 4 477 hanketta 4 039 hanketta
- laajakaistahankkeet 100 hanketta 100 hanketta 143 hanketta 34 hanketta

37 hanketta

- yhteistyötoimet 310 hanketta 810 hanketta 1 005 hanketta 276 hanketta 3 hanketta
- lisäksi koulutus- ja tiedosvälityshankkeet (ei sis. tavoitteeseen) 441 hanketta 130 hanketta
Muokkauspäivämäärä: Mar 2, 2023