Tietomaa uudistaa -hanke etsii maaseudun edelläkävijäyrityksiä – nimeä oman maakuntasi edelläkävijät ja ilmoittaudu mukaan kehittäjäverkostoon

Syksyllä 2021 käynnistyi maa- ja metsätalousministeriön rahoittama tutkimushanke ”Älykkään ja kestävän tietointensiivisen talouden ohjaus Suomen maaseutualueilla” (TIETOMAA UUDISTAA). Nyt hankkeessa kaivataan maaseututoimijoiden ja yrittäjien apua!

TIETOMAA UUDISTAA -hankkeessa tutkitaan erilaisten maaseutualueiden innovaatiopotentiaalin ja tietointensiivisen yritystoiminnan kehittymistä. Tutkimuskysymyksenä on: Millaisilla kehittämis- ja ohjaustoimenpiteillä vaikuttavimmin edistetään maaseutuyritysten kytkeytymistä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiovirtoihin? Tarkastelun kohteena ovat erityisesti maaseutualueiden yritystoiminnan vahvuudet ja piilossa olevat voimavarat. Tuloksena tuotetaan tietoa, ohjauskeinoja ja politiikkasuosituksia Suomen maaseutualueiden älykkään ja kestävän talouden edistämiseen.

Hankkeeseen etsitään maaseudun yrityksiä, jotka ovat tietointensiivisen yritystoiminnan edelläkävijöitä. Edelläkävijä on yritys, joka hyödyntää tutkimuksellista tietoa tai digitaalisuutta toiminnassaan. Yritys voi tehdä jotain ihan uutta, tai sitten vanhaa ja tuttua uudella tavalla. Yritys on kokeilunhaluinen ja innostunut maaseudun elinvoimaisuudesta. Haluaisimme kuulla kyseisten yrittäjien ajatuksia ja kutsua heitä palvelumuotoilutyöpajoihin, jotka järjestetään keväällä 2022.

Kyselyn ja ilmoittautumisen löydät täältä.

Työpajoihin voi osallistua yrittäjien lisäksi myös muita maaseututoimijoita. Mikäli olet kiinnostunut tästä, voit myös ilmoittaa kiinnostuksesi verkostotyöhön samaisella lomakkeella.

Hanke on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) hallinnoima hanke, joka toteutetaan yhdessä Turun yliopiston/Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön, Itä-Suomen yliopiston alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatian ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Hankkeesta voi lukea lisää täältä.

Lisätietoja tutkimushankkeesta:

projektipäällikkö Kirsi Purhoselta (kirsi.purhonen@xamk.fi).

Kuvituskuva
Muokkauspäivämäärä: Dec 17, 2021