18 teemaa ehdolla maaseutuverkoston uusiksi työryhmiksi

Kussakin EU-maassa toimii kansallinen maaseutuverkosto, jonka tehtävänä on koota yhteen maaseudun kehittämisen parissa toimivat ihmiset, järjestöt ja viranomaiset. Verkosto välittää tietoa ja taitoa maaseutuohjelman mahdollisuuksista.

Maaseutuverkoston yhteydessä toimii lisäksi teemoittaisia työryhmiä. Työryhmien toiminnan kautta on mahdollista vaikuttaa maaseudun kehittämisen suuntaan ja tehostamiseen kyseisen teeman osalta. Työryhmille osoitetaan oma budjetti toiminnan rahoittamista varten.

Vuosina 2014–2016 työryhmien teemoina ovat olleet nuoret, innovaatiot, yrittäjyys ja elinkeinot sekä ympäristö ja ilmasto. Työryhmät ovat muun muassa toteuttaneet erilaisia tapahtumia, seminaareja ja kilpailuja sekä viestineet aktiivisesti teemaansa liittyvistä asioista. Voit tutustua tarkemmin työryhmien toimintaan maaseutu.fissä. ​

Ideoita uusiksi teemoiksi vuosille 2017–2019 etsittiin kevään aikana. Ehdotuksia saapui määräajassa 18 ja ne ovat seuraavat:

• Maaseudun hyvinvointiryhmä: työssäjaksaminen ja hyvinvointi (viljelijät, muut maaseutuyrittäjät & 3. sektori)
• Maaseudun hoivapalvelujen hyvät käytännöt
• Maaseudun uudenlaiset kylätalot
• Digitaaliset palvelut maaseudulla
• Keinot palveluihin: maaseudun palvelutuotannon mahdollisuudet
• 4K-elävä kylä: koulu, kauppa, kulttuuri ja kumppanuus
• Hyvinvoiva maaseutu
• Kulttuuri ja hyvinvointi
• Nautakarjatalous ja Suomen vesivarannot
• Peltojen potentiaali ja ravinnetehokkuus
• Maaperä
• Tiedon jalkauttaminen eri järjestelmistä
• EIP-toiminnan aktivointi
• Maaseutu ja tulevaisuus
• ”Arjen resilienssi” maaseudulla
• Yrittäjyyskasvatus
• Digisuomi 2017 -työryhmä
• Nuoret

Päätös uusista teemoista tehdään ennen lomakauden alkua

Maa- ja metsätalousministeriö tekee päätöksen maaseutuverkoston uusien työryhmien teemoista vielä ennen lomakauden alkua. Ministeriö voi valita työryhmän teemaksi myös jonkin ehdotusten ulkopuolisen teeman. Uusia työryhmiä tullaan asettamaan 2-4.

Työryhmille tullaan etsimään puheenjohtaja kesän 2016 aikana. Hakukuulutus puheenjohtajiksi julkaistaan maaseutu.fissä. Puheenjohtaja kokoaa teeman ympärille työryhmän, joka lähtee viemään teemaan liittyviä asioita eteenpäin. Työryhmät tulevat aloittamaan toimintansa vuoden 2017 alussa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
maatalousneuvos Taina Vesanto, p. 02951 62405
maaseutuylitarkastaja Marianne Selkäinaho, p. 02951 62218
etunimi.sukunimi@mmm.fi

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020