EIP-AGRI etsii ravinteiden kierrätyksen ja metsäbiomassan kestävän käytön asiantuntijoita - hae Suomen edustajaksi!

EIP-AGRI etsii jälleen jäseniä kahteen uuteen fokusryhmään. Fokusryhmien teemoina ovat:

  • ravinteiden kierrätys
  • metsäbiomassan kestävä käyttö

Jos sinulla on käytännön kokemusta teemoihin liittyen, hae mukaan. Fokusryhmän jäsenenä saat jaettua oman asiantuntemuksesi muiden käyttöön ja paljon uusia näkökulmia muilta ryhmän jäseniltä. Ryhmän jäsenenä pääset mukaan rakentamaan ammatillista eurooppalaista yhteistyöverkostoa.


Fokuryhmän Suomen edustajalle korvataan kaikki osallistumisesta aiheutuvat kulut.

Kumpaankin fokusryhmään valitaan 20 asiantuntijaa. Hae mukaan viimeistään 21. maaliskuuta 2016!

Lisätiedot:
Hakukuulutus

Esite:
EIP-AGRIn fokusryhmät - tiedon jakaminen innostaa toimintaan

Kiertotalous

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020