EIP-AGRIn verkostotyön kehittämiseksi on käynnissä kysely

Euroopan Komissio käynnisti vuonna 2012 EIP-innovaatiokumppanuusverkoston rakentamisen alkutuotannon kannattavuuden ja kestävyyden parantamiseksi.

EIP:ssä toimijat alkutuottajista tutkijoihin ja neuvojiin muodostavat innovaatioryhmiä (OG), joissa ratkotaan käytännön haasteita tai pyritään hyödyntämään orastavia mahdollisuuksia. Ryhmän koostumus määräytyy ratkaisun kannalta vaadittavan osaamistarpeen mukaan.
Euroopan jäsenmaiden innovaatioryhmät muodostavat innovaatiokumppanuusverkoston, jossa ryhmät saavat tukea työlleen ja saatuja tuloksia jaetaan edelleen hyödynnettäviksi. Samalla mahdollistetaan parempi vuoropuhelu tutkijoiden ja tutkimustulosten hyödyntäjien välille. Verkoston työllä on myös yhtymäkohtia Horisontti 2020-ohjelman kanssa.
Jotta EIP-innovaatiokumppanuusverkosto voisi palvella nykyisiä ja tulevia innovaatioryhmäläisiä entistä tehokkaammin, on komissio käynnistänyt arviointiprosessin verkoston kehittämiseksi. Seuraavassa lyhyessä englanninkielisessä kyselyssä kysytään mm. tarpeista paremmin palvelevalle verkostotyölle. Kyselyn tulokset julkistetaan nimettöminä, eikä henkilökohtaisia tunnistetietoja kerätä.

Vastaa kyselyyn ja vaikuta!

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020