Finnish Food Innovations 2.0 -hanke lähdössä liikkeelle

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 valtakunnallisten hankkeiden valintaryhmä päätti 22. maaliskuuta järjestetyssä kokouksessaan rahoittaa Finnish food Innovations 2.0 -hankkeen. Hanke ohjaa suomalaisia elintarvikealan mikro-, pieniä ja keskisuuria yrityksiä innovoimaan asiakaslähtöisiä lisäarvotuotteita kansanvälisille markkinoille.

Muut valtakunnalliset hankkeet on valittu jo aiemmin (tutustu aiemmin valituiksi tulleisiin hankkeisiin). Valtakunnallisten hankkeiden hakuprosessi käynnistyi syyskuussa 2015 teemallisella ideahaulla, johon lähetettiin kaikkiaan 55 hankeideaa. Hankeideoista 20 kohdistui elintarvikeketjun kilpailukyvyn vahvistaminen ja vientiedellytysten kehittäminen -teemaan ja 35 digitalisaatio palveluiden ja yritystoiminnan kehittämisessä -teemaan.

Finnish food innovations 2.0

Hanke ohjaa suomalaisia elintarvikealan mikro-, pieniä ja keskisuuria yrityksiä innovoimaan asiakaslähtöisiä lisäarvotuotteita kansanvälisille markkinoille. Hanke auttaa yrityksiä hankkimaan tietoa ulkomaisista markkinamahdollisuuksista ja luomaan tiedon pohjalta uusia tuotekehitysideoita sekä kokoaa poikkitieteellisen osaajaverkoston yritysten tekemän tuotekehityksen tueksi. Hankkeen päätavoitteena on lisätä ja monipuolistaa vientituotteiden määrää, jota suomalaiset elintarvikeyritykset tarjoavat kansainvälisille markkinoille.

Hankkeesta saa lisätietoja suoraan hankkeen hakijalta.

Hakija: Fennopromo Oy
Yhteyshenkilö Fennopromo Oy:ssä: Eeva-Liisa Lilja, eeva-liisa.lilja@fennopromo.com

Lisätietoja valtakunnallisista hankkeista Hämeen ELY-keskuksesta:
kehittämispäällikkö Timo Kukkonen, 0295 025 065
asiantuntija Lassi Hurskainen, 0295 025 046
sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020